Mazat to zde nebudu. Budu to ale pomalu přesouvat na livejournal. Důvod?  Nová administrace webnode, již neumožňuje, aby stránky vypadaly tak jak je znáte. Bohužel jsem k tomu přistoupil po delším rozhodování.

krestan.livejournal.com

Novinky

Už jenom na livejournalu

06.11.2016 14:47
Mazat to zde nebudu. Budu to ale pomalu přesouvat na livejournal. Důvod?  Nová administrace webnode, již neumožňuje, aby stránky vypadaly tak jak je znáte. Bohužel jsem k tomupřistoupil po delším rozhodování.   krestan.livejournal.com

Bible plná chyb, aneb mnoho povyku pro nic

04.01.2016 20:04
Zdroj článku najdete zde na této adrese. „Bible je plná chyb, té přece nemůžete důvěřovat", namítne nejeden skeptik. Diskusi byste sice za následného koktání vyzyvatele v drtivé většině případů ukončili dotazem na specifikaci zmíněných nepřesností, námitka je ale přesto relevantní a proto se na...

Správné spoléhání

30.08.2015 17:58
Bible nám praví ( Jan 3:27) ,,Nemůžeť člověk vzíti ničeho, leč by jemu dáno bylo z nebe" A Pavel píše ke Korintským ( ll. Korintským 3:5) ,,Ne, že bychom dostateční byli mysliti něco sami z sebe, jakožto sami z sebe, ale dostatečnost naše z Boh jest. Z toho jest zřejmé, že učení Bible nás žádá,...

Boží vůle, Existuje??

25.06.2015 20:26
Přdstave si, že většina světové populace má nesprávnou víru o Bohu. Zkuste si připustit, že pravda o Bohu je něčím, co si většina lidí neumí vůbec představit. Nebylo by například pozoruhodné, kdyby neexistovala Boží vůle? Nezměnilo by to spoustu věcí?  A myslíte si, že svět jak funguje, je...

Andělé strážný z dávných časů 1 - Theolyn Cortens

25.01.2015 19:04
Z mnoha příběhů dochovaných v prastarých textech víme, že představa jakéhosi strážného ducha nebo duchovního průvodce sahá svými začáty do doby vzdálené několik tisíc let. Asyřané, kteří žili na Středním východě přibližně od přelomu čtvrtého a třetího tisícletí před Kristem, věřili, že dobří...

Kosmické projektily - Jan A. Novák

26.10.2014 13:29
Od Platonových časů se legendou o Atlandtídě zabývaly tisíce badatelů, kteří také navrhovali nejrůznější hypotézy o příčinách jejího zániku. Většina z nich byli šarlatáni nebo cvoci, někteří byli dohromady obojí, což je třeba příklad zakladatelky Teozofické společnosti Heleny Blavatské (1831-1891)....

Duchovní odpověď na osamělost

31.08.2014 13:57
Co má Bůh společného s podrobnostmi našeho denního života, zvláště s našimi lidskými vztahy? Položil jsem si tuto otázku a mim jiné mi napadlo: Vím-li, že mne Bůh miluje, proč se cítím tak někdy osamělý? Má známá které jsem to řekl, pravila. ,,Dokaž to. Dokaž Boží lásku k člověku." Měla tím na...

O soudném dni, hmotné mysli - jen taková krátká úvaha

06.07.2014 20:21
Spasení všeho lidstva spočívá na pokroku a zkoušce a je bez nich nedosažitelné. Nebe není místem, ale božským stavem Mysli, v němž jsou veškeré projevy Mysli harmonické a nesmrtelné, protože v něm není hříchu, a my shledáváme, že člověk nemá svou vlastní spravedlnost, ale, že má mysl Páně, jak...

Enochova mise do sedmého nebe - Jan.A.Novák

11.05.2014 18:06
Motto - Obrovské pak byli na zemi v těch dnech: ANO I POTOM, KDYŽ VCHÁZELI SYNOVÉ BOŽÍ K DCERÁM LIDSKÝM, ONY RODILY JIM.  ( Genesis, 1.Mojžíšova 6:2:4) Na první pohled je to jen jedna nevýznamná věta starozákonní knihy Genesis: ,, Chodil Enoch stále s Bohem a nebyl více vidín, neb vzal si ho...

Oprava

27.04.2014 14:18
Jenom krátce. Opravil jsem odkaz na vysílání rádia Ubuntu. Děkuji za upozornění, že odkaz byl neplatný.

Nesobeckost - Gawin Allan

13.04.2014 21:29
Chceme li porozumět křesťanství  - jeho principu a jeho praxi, musíme začít s porozuměním jeho zakladatele Krista Ježíše, neboť on , a jedině on, byl jeho dokonalým představitelem, eho dokonalým pozorovatelem. Tak za prvé. Jeho nesobeckost. Jak se zdá, neměl po dobu trvání svého duchovního...

Antigravitace - fikce, nebo realita???

15.02.2014 23:43
Mezi lidmi se vypráví řada legend o vynálezcích, kteří objevili patent zázračné antigravitace nebo metody, díky níž lze ušetřit většinu benzínu, a po kterých se následně slehla zem. Buďto se beze slova odstěhovali, nebo se za čas objevila smutná zpráva o nečekané nehodě. Ani dnes...

Nákup na tržišti

06.02.2014 23:00
od Michael Muller Jedna žena vstoupila do nového krámku a protože neviděla žádné zboží, optala se:"Co všechno prodáváte?" Za pultem stál Bůh a odpověděl: "Všechno. Úplně všechno, po čem touží vaše srdce." Žena nerozpoznala, že před ní stojí Bůh a zdráhala se věřit tomu, co...

Existuje posmrtný život??

24.11.2013 17:20
Otázka, kterou si kladou filozofové, vědci a věřící už od úsvitu časů – existuje život po životě? Křesťané si pod slovy „věčný život“ představují život na věčnosti, bez bolesti a utrpení. Vědci koncept posmrtného života odmítají pro nedostatek důkazů. Profesor Robert Lanza z Wake Forest University...

Lidé nejsou ze Země, byli vysazeni mimozemšťany před desítkami tisíc let, tvrdí Dr. Ellis

18.11.2013 22:28
Americký ekolog tvrdí, že lidé nejsou ze Země, a že jsme byli na tuto planetu vysazeni před desítkami tisíc let nepozemšťany. Dr. Ellis Silver ve své nové knize poukazuje na četné fyziologické charakteristiky, které vysvětlují, proč se lidé nevyvinuli spolu s dalším životem na Zemi. Celá ta...

Záhady Bible

16.08.2013 04:17
Bible je nejčtenější kniha všch dob. Obsahuje také řadu záhad, protichůdných tvrzení nebo líčení událostí které se dosud nedaří uspokojivě vysvětlit. Ať už jde o stvoření světa, existenci božích synů či detalní opis složitých - nám neznámých - technologií a jevů, je podivné, že se objevily i v...

Enochova kniha

05.07.2013 20:31
Díky Rádia Ubuntu za kterým stojí Petr Ortek, jsem se dostal k souboru Enochova kniha. Stáhnout si můžete přímo na jeho stránkách a nebo odkazem odtud. Enochovou knihu si můžete nejenom přečíst, ale i stáhnout do počítače, vytisknout a v klidu číst doma třeba pod postelí. Doufám, že to mnoho lidem...

Vzestup duší a konec světa 2

05.07.2013 14:29
Omlouvám se, opravdu nestihám. Nicméně přináší druhou část ,,Vzestup duší a konec světa!". Antický kritik křesťanství Kelsos ( 2.stol ) má na ysli tuto víru, když se vysmívá křesťanským gnostikům ( ofitům ) : Hledáteli vůdce na této cestě ( k Bohu ) musíte se vyvarovat šarlatánům, kouzelníům a...

Vzestup duší a konec světa 1

08.05.2013 18:38
Po hodně dlouhé době jsem se dostal opětovně k blogu. A doufám, že to nebude na chvilku, ale začnu zase častěji psát.  Začínám sepisovat sérii vzestup duší a konec světa od kurta Rudolpha.První část možno naleznout v sekci gnóze. Odkaz na první článek naleznete zde.

Existuje hmota?

08.01.2013 23:05
Plno lidí se mi ptá, kde beru to potvrzení, že hmota jako taková neexistuje. Přesně tak, jak tvrdí i křesťanští vědci. Koukněme se tedy, co o hmotě tvrdí kvantová fyzika. Z kvantové pozice se vlastnosti hmoty popisují takto: na mikroskopické úrovni je hmota diskretizována , přičemž jednotlivé...

Vznik života podle sumeřanů

25.12.2012 21:56
Dávám Vám sem zajímavý záznam z vysílání rádia Ubuntu, o vzniku života na zemi. Povídání je od 1,07 hodin, ale doporučuji Vám si poslouchat již od 56 minuty. Záznam je z 21.12.2012 - vysílání pana Petra Orteka a jeho podvečerní povídání. V podkresu je příjemná melodie --  klikněte zde a...

Kdo je bůh ? - Blog

26.11.2012 20:56
Přátelé se mi ptají, co si myslím, kdo je Bůh. Je to nějaký fousatý stařec na obláčku? vtipkují. Toto je velmi, ale opravdu velmi složitá odpověď. Budu se snažit v hodně krátkém článku Vám vysvětlit mojí vizi, i když se to 100%centně neshoduje s hlavní tézí Křesťanské Vědy. Tak tedy. V...

Blog

26.11.2012 20:53
Součástí stránek bude i menší osobní blog, hlavně s pohledu mého, tedy Křestanského vědce a Křesťanského gnostika.

Křestanští gnostikové

20.08.2012 23:22
Křesťanští gnostikové sami sebe považovali za křesťany, nikoliv za pohany, a také se tak označovali ( Valentinovci se oznčovali v tehdejší době Ježíšovími učedníky) k velké zlosti svých rivalů, většinové círke.Bystrý protivník křesťanství Kelsos ( 2. století ) poto mezi nimi nedělal rozdílu....

Fantastická hypotéza – čas se podle španělských vědců navždy zastaví

28.07.2012 07:55
Každý z nás se někdy zamyslel nad podstatou času. V závislosti na konkrétní situaci se nám někdy zdá, že letí jak o závod, jindy se nekonečně táhne. Nicméně o existenci času nikdo z nás nepochybuje. Vědci se přitom zcela vážně zabývají dost fantastickou hypotézou, podle které jednou čas zcela...

Biblické vducholodě

02.06.2012 20:51
Mojžíš měl svých deset přikázání od astronautů, kteří se svým UFO přistáli na vrcholu hory Sinaj a tam mu předali příslušné desky. Zmíněné Ezechielovo vidění vykládá Langbein i další ufologičtí interpreti Bible právě na základě tam popsaných detailů jako důkaz přistání nebeského vozu. Langbein...

Enochova kniha

29.05.2012 20:28
Dnes jsem přidal novou sekci pod názvem Enochova kniha - nejslavnější kapitoly. Přibyly hned dva články. Tyto články jsem přebral z Dýmajícího Zrcadla a publikuji zde se svolením tvůrce. Prosím odklikněte si na tyto stránky, je tam více zajímavého materiálu. Takže obě kapitoly najdete ZDE...

V České republice mimozemšťané nebyli," říká Erich von Däniken

26.05.2012 21:51
Tisková zpráva Československé archeoastronautické asociace k přednáškovému turné Ericha von Dänikena v ČR V těchto dnech probíhá série přednášek světoznámého badatele, spisovatele a popularizátora myšlenek dávných návštěv mimozemšťanů na Zemi, Ericha von Dänikena. Vystoupení a autogramiády se...

K Zemi se prý blíží mimozemská kosmická plavidla

20.05.2012 10:04
Tvůrci mezinárodního projektu SETI, který se zabývá hledáním mimozemských civilizací, bijí na poplach. Zaregistrovali, že k Zemi se blíží několik velkých objektů. Jejich signály měly údajně zachytit antény námořních sil USA. Tělesa, která jsou k vidění na snímcích, se skutečně...

Nasa tají, že kole Slunce létá mimozemská loď

20.05.2012 01:18
Hitem internetu se před pár dny stalo video složené ze záběrů, které na Zemi poslala 24. 4. 2012 sluneční observatoř SOHO (Solar and Heliospheric Observatory). Milovníci záhad si na nich všimli podivného tělesa připomínajícího kosmickou loď Více zde:...

Andělé od písmene G

08.05.2012 18:25
Právě jsem přidal další písmeno v abecedě, jedná se o písmeno G. Takže všechny andělé od G jsou již v lexikonu. Lexikon najdete zde a samotné písmeno G Zde.

Společenství,kult a postoje

08.05.2012 17:16
Gnoze sama sebe nechápe jen jako nauku, nýbrž rovněž jako zvláštní spolčenství lidí s určitými postoji. S tímto aspektem jsou herezeologové více či méně obeznámeni díky velkému množství sekt, jejiž jména určovali podle určitých charakteristických znaků, podle jejich zakladatelů, atd. (srv. citát...

Nové video

14.04.2012 20:37
Dnes jsem do sekce ,,Zajímavá videa" přidal film Vetřelci Starověku - stvoření člověka. Zároveň jsem do odkazů udal zajímavé video andělé a cizinci, které není bohužel možno vložit na stránky. odkaz na film ,,Stvoření člověka" klik

Setkání s Andělem nebo mimozemšťanem podle Ezechiela

07.04.2012 19:45
Hledání po otázkách, jsou li Andělé Boží bytosti či jsou li to mimozemšťané, bych začal u nejčtenější knihy světa, Bibli. Zmínek je tam několik, já bych si všiml pro začátek knihy Ezecheiel hned první kapitolou od čtvrtého verše. Více zde: klik V sekci Andělé a mimozemšťané  

Chtěl bych se omluvit

07.04.2012 18:43
Chtěl bych se omluvit za neaktualizované stránky. V poslední době vůbec nestihám. Na dnešní den jsem měl připraveno, že něco napíši. Jak se říká, mno, prostě málo času. Možná časem hodím odkazy na nějaká zajímavá videa. No a poslední zpráva nezpráva, zdá se, že předám administraci jedné slečně...

Gnostikové v textech herezelogů

01.01.2012 11:31
Gnoze sama sebe nechápe jen jako naukui, nýbrž rovněž jako zvláštní společenství lidí s určitými postoji. S tímto aspektem jsou herezeologové více či méně obeznámeni díky velkému množství sekt, jejíž jména určovali podle určitých charakteristických znaků, podle jeich zakladatelů atd. Nebo jejich...

Andělé F

24.09.2011 19:06
Dnes jsem, po delší době, publikoval v Lexikonu Andělů další písmeno, tentokrát anděly od písmene ,,F"

Vzestup duší a konec světa

20.08.2011 19:08
Poznáním ,,zaručené vykoupení", ve smyslu záchrany ze zapletení do pozemského bytí, se pro gnostika uskutečnuje teprve jeho smrtí, neboť v tomto okamžiku se nepomíjející, znovu probuzené agens s konečnou platností uvolńuje z pout těla, a může nastoupit cestu do svého skutečného domova. Tento děj,...

Je Ježíš zplozen z panny?

10.08.2011 12:33
Gnostici převážně považují ježíše za pouze dočasný příbytek Krista nebo spasitele, jenž na Ježíše sestoupil při jeho křtu v podobě holubice a pak se ještě před ukřižováním od něj oddělil. Narození Krista je podle tohoto pojetí zcela vyloučeno. Tuto koncepci zastával podle Eirénaiova podání již...

Nebeský Kristus u Valentína

10.08.2011 12:31
Podle Valentínovy nauky, jak se dochovala v jeho široce rozvětvené škole, tvoří Kristus spolu s ,,Duchem Svatým" zvláštní pár aiónů, jež vznikl společně s třiceti společnými androgynními páry aiónů, aby byl stabilizován klid plérómatu. Stabilizace byla nutná z důvodu otřesu, k němuž došlo...

Další dva filmy

29.06.2011 10:37
Do sekce ,,Zajímavá videa" jsem přidal další dva filmy. A to film KRISHNAMURTI a film  Mayská proroctví a kruhy v obilí.

Zajímavá videa

27.06.2011 23:49
Nově vznikla rubrika ??zajímavá videa". zatím tam jsou pouze tři filmy, ovšem časem plánuji databázku trochu více rozšířit. Jedná se zatím o filmy ,, Vím co jsem viděl, Nostramadus 2012 a Dešifrování minulosti - soudný den. Zajimavá videa - prosím klik zde

Víra v životní energii

25.06.2011 21:58
Je velmi složité napsat, v co věřím. Věřím, že existuje Bůh. Komu se nelíbí slovo Bůh, může ho nahradit třeba slovem Život, Láska, Mysl, Životní energie popohánějící hmotu. Je to vlastně jedno, hlavní je poznat princip života. Proto se zajímám o Gnózi, Buddhismus, Křesťanskou Vědu. A proto jsem...

Křesťanská a gnostická soteriologie

08.06.2011 23:15
Je známo, že poskytlo rozlišení pozemského Ježíše a nebeského Krista gnostické christologii prostředek, s jehož pomocí byla práva jak ryze gnostické, tak i křesťanské soteriologie. Na příkladu knihy ,,Báruk" gnostika Iústína je vidět, jak Ježíš jedná na základě pověření od anděla Báruka a jemu...

Pozemský Ježíš jako zjevovatel

28.05.2011 12:13
Ježíš je podle Gnoze především zjevovatel gnostické moudrosti, většinou v podobě tajných tradic, jež, častokrát prostřednictvím priveligovaných učedníků, jako byl Petr, Jakub, Jan nebo Tomáš, předává svým vyvoleným nebo zjevuje formou odpovědí na jejich otázky. Oblíbeným časem takových ...

Postava Krista v gnozi

04.05.2011 10:45
Gnostická nauka o spasiteli vznikla zjevně nezávisle na křesťanství. Zároveň však postava Krista v mnoha systémech, respektivě spisech,  vystupuje. Z rozličných výzkimů na základě nových textů se značnou jistotou vyplývá, že v mnoha případech byl Kristus teprve sekundárně vsazen do...

Lexikon andělů E

26.03.2011 12:42
Dnes jsem do lexikonu andělů přidal písmenko E.

Spasitel ve spisu Protennoida

24.03.2011 00:19
Málo známý spis z Nag Hammádí s názvem Proteannoia ve třech tvarech, pochází patrně z kodexu ztraceného již v pozdní antice. Ve třech častech - v nauce o zjevení (epifanie) - je formou učení o trojjedinosti rozvíjena kosmologická a soteriologická role personifikované první Myšlenky prvotního Otce....

Omlouvám se.

12.03.2011 23:55
Omlouvám se, ale opravdu nemám, nemám čas pracovat nadále na projektu. V současné době mám hodně práce, a už, bohužel, nezbývá čas na tento projekt. Ale doufám, že do týdne něco napíši. ještě jednou se omlouvám.

Spasitel v Tajné knize Janově

03.02.2011 10:45
Pokračování - O trojím sestupu postavy spasitele, jenž je označován jako prozřetelnost (pronoia) a byl ztotožněn s Kristem, mluví Tajná kniha Janova. Kniha zároveň ukatuje, jakým způsobem gnoze pojímá jako cestu do temnoty, chaosu, podsvětí, jak je tento svět popisován. Viz min. článek. Spasitel...

Spasitel Sét v Evangeliu Egypťanů

05.01.2011 12:38
Jakým způsobem se spasitel Sét stará o své pokolení na zemi, aby je ochránil, vypráví ,,Evangelium Egypťanů" pocházející z gnostické školy. ,,Tu viděl velký Sét působení ´dábla ( diabolos ) jeho mnohotvárnost a jeho plány, jež měly postihnout jeho nepomíjející, nepohnutelný rod, pronásledování...

Potopa v gnostických textech a Nóera s Světlodárcem

25.12.2010 13:30
Na základě několika vybraných pasáží z pramenů, znázorněme to, co jsem tu již psal. Víme, že je biblickému vyprávění o potopě věnovaná pozornost, nebo´t je používano jako příklad záchrany probuzeného gnostika před pokusem ,,zlého vládce světa" o jeho zničení. přitom se při různých příležitostech...

Na onom světě

11.12.2010 20:08
Toto vezmu docela rychle. Na menší vysvětlenou. Onen svět není místem, na němž pobíhají duše a na pozdrav si s potěšením třesou rukama. Posmrtný stav má kvalitu čistého vědomí a je pro nás prakticky nepředstavitelný. Kdo by si zkusil představit, že je určitou vlnou televizního vysílání, nejvíce by...

Návraz částic světla

20.11.2010 18:36
Proces přivádění částic světla z temnoty zpět do vlasti světla, jejž zahájila gnoze, může být přirpzeně uskutečněn teprve smrtí, když se duch či duše (jako opisy božské částice světla) oddělují od těla. Pak začíná vlastní osvobození, o něž gnostik usiluje.  ,,A až všichni vyvolení opustí...

Role sebepoznání

15.11.2010 18:34
Gnoze je náboženstvím spásy. Představou o tom mohly zprostřetkovat kosmologické a antropogonické nauky. samo slovo GNOZE má přednostně soteriologický význam, a vyjadřuje v sobě již zřetelné pochopení spásy. Je to akt sebepoznání, jimž začíná osvobození ze situace, v nichž se člověk nachází, a jenž...

Boj mezi věděním a nevědomostí

28.10.2010 15:40
Světlo a Život, to je Bůh a Otec, z něhož se zrodil člověk. Pokud tedy pochopíš, že i ty sám jsi ze Života a Světla a že právě z nich sestáváš, dospějš opět k Životu, říká Poimandrés. V Tomášově knize praví spasitel hned v úvodu svému ,,bratru - dvojčeti" Judovi Tomášovi. ,,Zkoumej a pochop, kdo...

Výklad o duši

05.10.2010 10:53
Do sekce Gnostici, přibyl nový článek, o výkladu duší podle gnostiků.

Adam a Eva - NE podle Bible

04.09.2010 18:19
Připomeňme si, že v závěru kosmogonické části spisu o původu světa (NHC druhý spis) se hovoří o zjevení světelného Adama. Touto událostí již vlastně vyprávění přechází v antropogenii, stejně jako spolu též úzce souvisí úseky „na počátku času“ a pouze my je uměle oddělujeme. Temné mocnosti...

Vznik světa podle gnostiků

22.08.2010 15:58
Gnostická učení i vzniku světa byla kvůli svému ústřednímu významu zpodobňována v mnoha verzích, bohatě, takže není jednoduché, vznik světa systematicky uspořádat. Často se v nějaké formě vydávají za volné výklady, nebo spisy, opisy, parafráze biblických dějin stvoření ze součastného...

Gnostici a Kosmologie

24.07.2010 17:51
Gnostický obraz světa se, co se vnější stavby světa týče, příliš neodlišuje od obrazu pozdně antického. Gnóze předpokládáantický systém světa, dává mu však ale zcela nový význam a vkládá do něj několik nových detailů. Zemi, nacházející se podle geocentrického systémuve středu kosmu, obklopuje...

Odkazy na Enocha

20.07.2010 18:13
Kde se v Biblo vyskytuje Enoch? Jeden čtenář si s tím dal práci, a vyhledal informace na internetu. Já Vám zde jeho práci předkládám. Najdete v Rubrice Odkazy na Enocha

Gnostici Kacíři?

10.07.2010 13:11
(Vše)letá rivalita mezi gnostiky a církví. Hodil jsem sem zkrácený článek od M Godwina, kacíři. Zabývá se převážně rivalitou mezi gnostiky a církví, zmiňuje se dávným gnostikem, čarodějem, Simonem Mágem. Zmiňuje se i o boji mezi sv.Petrem a Simonem v Římě. Tato epizoda má však jednu trhlinu,...

Andělé D

26.06.2010 15:55
Trvalo to hodně dlouho, vím o tom. Ovšem dnes byl čas, a tak jsem usilovně sesmolil a přidal na stránku ,,Tajné spisy" do lexikonu andělů písmenko D. Doufejme, že bude čas, a přibude v nejbližší době další písmenko.

Ginza - Gnostická bible nazarejců II. -- Kniha V,5 - XVIII

19.06.2010 23:40
Přišla mi do ruky tato kniha. Celá nazarejská Ginza reprezentuje myšlení původního liturgického období lidských dějin, kdy lidé ještě měli povědomost o svém původu z horních světů, mandejsky "z nebeského Adakase", dokonalého Člověka. Tím se nazarejské svědectví podobá jak nejstarší literární...

Kdo byl ve skutečnosti „Ježíš Kristus“

12.05.2010 03:58
V sekci Bible NeBible přibyly dva články. Je to gnostické srovnání s Biblí, kdo byl ve skutečnosti Ježíš kristus. autor k tomu na svých stránkách píše ,,...tvrzení, zastávané a tradované církví podle textu Bible, že „učení Ježíše Krista“ je originálním učením židovského Spasitele, je...

Kvantová duše

01.04.2010 23:52
Zastánci myšlenky, že lidská psyché a mozek jsou jedno a totéž, často svůj názor vyvozují z poznatku, že elektrickým a chemickým drážděním určitých oblastí mozku lze vyvolat u lidí různé vzpomínky, pocity a představy. Číst dále kliknout zde, nebo zajít do sekce ,,Druhy duší      

Pistis Sophia

01.03.2010 10:16
Není to mj text, a ani jsem ho nepřepisoval. Neznám autora překladu, tak doufám, že se ozve. Pro studium gnoze ovšem velmi zajímavý text, takže doporučuji. Odkaz zde.

Setkání se s přáteli

21.02.2010 00:44
Přibyla další hypnoza od Michaela newtona, v sekci život mezi životy, s názvem setkání s přáteli. Článek i s rozborem najdete ZDE, nebo v sekci životů

Další článek v sekci života mezi životy

20.02.2010 15:45
Do kategorie života mezi životy, jsem přidal další přepis hypnózy, od Michaela Newtona. Na článekse dostanete z levého menu, nebo klikněte rovnou ZDE

Pozvánka

18.02.2010 22:24
Byl jsem poprosen, abych zveřejnil pozvánku na buddhistický kurz Srdečně vás zveme na IV. Mezinárodní meditační kurz Povrly, který se uskuteční 26. - 28. 2. 2010. Kurzu se zúčastní cestující učitelé Ulla Unger (D), Marek Witek (PL) a Jakub Kadlec (CZ). Na programu jsou jak meditační sezení, tak...

Dále za tunelem + rozbor jedné hypnózy

17.02.2010 01:11
Do sekce život mezi životem, jsem napsal pomocí knih od Michale Newtona, dalčí článek.  Jmenuje se dále za tunelem + rozbor a najdete ho po odkliknutí zde, nebo v hlavním menu v rubrice život mezi životy.

Dnes jsem přidal do lexikonu písmeno C

16.02.2010 19:26
Do lexikonu andělů, jsem přidal seznam andělů od písmena C, kliknout zde, nebo v pravém sloupci.

Kauza Kristus + video v angličtině

15.02.2010 23:00
Chtěl bych Vás, Gnostici, upozornit na knihu, kterou jsem našel v knihkupectví. Jmenuje se kauza Kristus. Vřele Vám jí všem doporučuji, recenzi najdete v knihách ZDE.    

Záhady vědomí

14.02.2010 12:34
Dnes byl aktualizován blog Buddhisty. Tři texty dalajlámy - záhada vědomí, i s menším dodatkem autora J.K z jeho původního blogu zde.

Volby nového předsedy se blíží.

31.01.2010 10:43
Chtěl bych vám oznámit, že v únoru se budou konat volby nového předsednictví Cesty poznání.Poku´d jste členy našeho spolku, a jste zaregistrovaní na cestě, připomínám, že dnes je poslední den, pokud chcete kandidovat, poslat Goldwinovi Email.

Zvyšuje se návštěvnost

27.01.2010 23:34
S radostí oznamuji, že se zvyšuje návštěvnost stránek ,,Tajné Spisy" což je dobře. Bohužel nemám dosti času na aktualizaci, i když  materiálu mám zase více. Jestli máte někdo nějakou otázku, můžete se optat. Zajímavé je například slovní spojení, podle kterých se z vyhledávačů dostávají čtenáři...

Nekanonické knihy Bible

30.12.2009 00:35
Dnes jsem dodal do stránky rubriku nekanonické knihy Bible. "Ztracené knihy Bible a zapomenuté knihy Ráje" "Knihy a rytiny z Velké knihovny v Nag Hammadi" "Knihy Apokryfů" Prosím, pořádně si tyto odkazy prostudujte. Doufejme, že to nebude zase jedna z těch mnoha stránek, která záhadně...

Z knihy Elaine Pagelsové Gnostická evangelia

25.12.2009 18:07
V prosinci 1945 učinil jistý arabský rolník v horním Egyptě omračující archeologický objev. Okolnosti tohoto nálezu zatemnily fámy a pověsti -- snad proto, že tento objev byl náhodný a jeho prodej na černém trhu nezákonný. Celá léta zůstávala neznámá dokonce i totožnost nálezce. Jedna z fám...

Satan - životopis

06.12.2009 16:55
Právě jsem zjistil, že vyšla kniha satan - životopis. Pro studování gnostici jak dělané. popis -  Křesťané si tradičně představují Satana jako Božího nepřítele, jenž se proti Bohu vzbouřil a poté přiměl ke hříchu první lidský pár, Adama a Evu. Henry Ansgar Kelly ukazuje, že tento obraz není...

Tomášovo Evangelium

05.12.2009 21:48
Tomášovo evangelium je součástí souboru gnostických spisů objevených v egyptském Nag Hammádí v roce 1945 (NHC II/2). Nejnovější výzkumy posunují vznik evangelia stále hlouběji do minulosti, do let 70 až 80 našeho letopočtu nebo i do poloviny prvního století a ještě dříve. Tři fragmenty textu jsou...

Michael Newton PhD.: Život mezi životy (Eugenika 2009)

07.11.2009 18:43
Kniha je jakýmsi teoretickým zastřešením autorových předchozích děl Cesty duší, Osudy duší, Učení duší a Vztahy duší. V nich čtenářům představuje případové studie ze své dlouholeté praxe, kdy klienty uvádí do hluboké regresivní hypnózy a při níž se zaměřuje zejména na to, co se děje...

Lexikon

07.09.2009 17:38
Dnes jsem publikoval první část lexikonu Andělů. a to písmeno ,,A". Jak říkám, bohužel nemám moc času. Vzal jsem si na sebe větší sousto, než jsem myslel. Ale slibuji, že se budu i nadále snažit, aby do konce září byl lexikon celý. Písmeno ,,A" je zde.

Tajemství Ježíše z Nazaretu

02.08.2009 10:22
Dnes jsem přidal velmi zajímavé rozjímání Vladímira Lišky o Ježíši Kristu. Byl Kristus podvod, nebo pravda, či pohádka? To se dozvíte v článku mgr Vladimíra Lišky zde

fenomén život

26.07.2009 20:08
Co je život? Je to duše? A co je duše, energie? Kde se vzala? Před malou chvilkou jsem doklepal článek na téma co je duše, myslím, že duše je život, energie. Hodně jsem vycházel z hinduismu a budhismu, a myšlenku mi vnukl spisovatel Ronald Zuner. Článek najdete v blogu zde. A taky jsem ho hodil na...

Blog

26.07.2009 17:43
Založil jsem na těchto stránkách taky blog. Stále však můžete některé informace čísti na Tenisákově blogu. Tak poku´d chcete, můžete na blog občas kouknout, mám v plánu se na něm zabývat normálním všedním dnem mého já.

Smrt, Ráj, Zapomnění

25.07.2009 17:47
Dnes jsem přidal další sérii, smrt, ráj, zapomnění, kterou najdete v levém sloupci v odkazech. Sekce se dále dělí na pět dalších,   Geografie onoho světa Srt, Ráj, Zapomnění Andělská eskorta Říše stínů Strážci Brány

Satanův pád a legendy

12.07.2009 22:43
Přidal jsem Satanův pád, celou historii všech sedmi kegend pádu. Celý vývoj, polemizace s Biblí, připomenutí Enochiánských spisů. Dále popis Enochiána o sedmero nebesích a jako dodatek jsem přihodil sedmero zemí, což někteří přisuzují k sedmero planetám. Nabídky najdete v pravém sloupci.

Reference knih

11.07.2009 22:50
Přidal jsem referenci knih. Upozorńuji zde na knihy, které by mohly čtenáře zajímat. Pokuď máte nějakou zajímavou knihu, můžete na ní upozornit. Referenci najdete ZDE, nebo v hlavním sloupci obsahu.

Pekelní andělé

10.07.2009 22:40
Přidal jsem celou sérii pekelní andělé a vývoj zla. Dále jsem přidal možnost poslechu rádia New age ( v levém sloupci, pouze na hlavní straně).

A další

09.07.2009 22:38
Dnes jsem přidal větší část duší, a začal jsem pracovat na Enochových spisech. Jako první přichází na řadu nebeští andělé, celá hiearchie a roztřídění kůrů do skupin.

Stále

08.07.2009 00:30
Stále dopisuji a doplnuji. Chodím ale také do práce, vše dělám o svém osobním volnu. Proto prosím mějte trpělivost. v nejbližší době bude doplněna další část Enechových spisů, a připravuji stručný lexikon andělů.

Informace pro návštěvníky

07.07.2009 22:43
Na stránkách se stále pracuje. Kdby zde něco nefungovalo, prosím odpusťte.

Blog

Jak soustředit mysl

27.02.2010 10:22
Na blogu buddhisty, prosím odkliknout zde, začala mini série, jak soustředit svojí mysl. V nejbližší době přibudou další články k této sérii. KLIK

Záhada vědomí 3

14.02.2010 12:33
Podle buddhismu existují  tři, zásadně odlišné, rysy světa podmíněných věcí – tedy světa, v němž žijeme. *** Hmota – hmotné objekty Mysl – subjektivní zkušenosti Abstraktní objekty – mentální útvary V případě hmotného světa není mezi buddhistickým myšlením a moderní vědou žádný...

Záhada vědomí 2

10.02.2010 12:32
otázka vědomí přitahovala v dlouhé historii buddhistického myšlení  značnou míru pozornosti. pro buddhismus má  - k vzhledem jeho základnímu zájmu o otázky spojené s etikou, spiritualitou a překonáním utrpení - pochopení vědomí, jenž je pokládáno za stěžejní vlatnost vnímajících bytostí,...

Záhada vědomí - 1

02.02.2010 12:31
Štěstí při setkání s někým, koho milujete, smutek ztratíte li někoho, na kom Vám záleží, síla živého snu, klid který přináší procházka zahradou za jarního dne, naprosté pohlcení ve stavu meditace. To všechno spolu dalšími zážitky dává podobu zkušenosti s vaším vědomím. Bez ohledu na...

Darwin nevysvětluje vznik života

24.12.2009 12:53
Celkově se domnívám, že Darwinova evoluční teorie nabízí, přinejmenším po doplnění poznatky moderní genetiky docela soudržní výklad evoluce člověka na Zemi. Současně si ale i myslím, že karmě může náležet ústřední role v pochopení, jak prostřednictvím energie, a  vědomí vzniklo to, co...

Jsou si lidé a zvířata rovni?

23.12.2009 12:52
Základní rozdíl mezi buddhizmem a vědou ( zda má předěl vést mezi vnímajícím a nevnímajícím, nebo mezi živým organizmem a neživou hmotou) má významné důsledky. Mimo jiné se jedná o rozdílný pohled na vědomí. pro vědu, tedy biologii, je vědomí druhořadé, nebo´t, jak tvrdí, se jedná o vlastnost...

S vesmírem vznikl život. Jak?

20.12.2009 12:51
V minulém článku jsem psal o vzniku vesmíru, jako, kdyby se skládal pouze z neživé hmoty a energie. Výsledkem toho všeho je vznik galaxií, černých děr, hvězd, planet a stamiliónů divokých vesmírních částic. Nicméně, pořád je zde otázka, kde se vzalo, či z čeho vzniklo, vědomí. V představách...

Velký třesk - opravdu?

19.12.2009 12:50
Koho se kdy nezmocnila posvátná úcta při pohledu do hlubin oblohy poseté hvězdami za jasné noci? A kdo si kdy nepoložil otázku, zda za celým vesmírem nestojí nějaká inteligence? Kdo se neptal sám sebe, zda je naše planeta jedinou, která nabídla příznivé podmínky pro existenci živých bytostí? Podle...

Posmrtné pekelné zkušenosti

15.12.2009 12:49
Posmrtné zkušenosti. příběhy lidí, kteří se ocitli na druhé straně, na straně jiného světa. Povíme si několik příběhů, ale napřed se podíváme shrnutě, co nás čeká hned potom, co se naše duše oddělí od těla. Možná se optáte, jeli to vůbec možné. odpovědi najdete například zde. Nebudu to zde...

Proč si nepamatujeme minulé životy?

11.12.2009 12:48
Předpokládám, že tento blog již nějakou dobu čtete. Tak malé shrnutí ve zkratce. Existují tři úrovné mysli. Hrubá, jemná  a velmi jemná. Tou velmi jemnou je jasné, ovšem pro hmotné oči neviditelné, světlo. Jemnými úrovněmi mysli jsou ty, kterými procházíme po prožitku jasného světla, v...
1 | 2 | 3 >>

Gnoze, řecky poznání či vědění. Je to znalost božích tajemství, která jsou přístupná jen malému množství vyvolených. Gnosticismus hrál v západoevropské duchovní a náboženské historii důležitou roli. Podle gnostiků je svět, ve kterém žijeme, kosmos, nebyl stvořen Bohem. Jsou spíše toho názoru, že dobrý božský svět, svět světla nebo energie, poklesl do zlého světa hmoty. odle názorů gnostiků stojí proti sobě dva, naprosto odlišné světy. Svět světla (Bůhú a svět hmoty. Božský, tedy světelný svět, je ten dobrý. Svět hmotný je špatný. Gnostikové sice říkají, že během pádu světelného světa se prý ocitly části tohoto světa v bohu nepřátelské hmotě, také v jednotlivých lidech, kteří o tom ale nic nevědí. teprve vyslanci světla, jako je například Kristus přinášejí takovýmto vyvoleným vědění (gnozu) , kým doopravdy jsou. tito lidé se pak mohou odpoutat od zlého světa hmoty, také od tělesnosti a sexuality. Gnostickým myšlením je poznamenána celá řada zvláštních křesťanských sekt, jako například bogomilové, kataři, antroposové, či teozofové. Příznivci New age v tom vidí i příznaky Budhismu.

Druhy duší

Kvantova duše

30.03.2010 23:44
prolejzáním po internetu, jsem narazil na velmi zajímavou stránku, vlastně zkrácený text z jnihy Kvantová duše. Protože si myslím, že by to mohlo mnoho z Vás zajímat, dám sem jak odkaz, tak i text. Text sem dávám z toho důvodu, že se jedná o další potencionální stránku na zmizení z éteru. Odkaz ZDE...

Jaké jsou druhy duší?

08.07.2009 11:55
Měli bychom chápat význam slova ,, zemřel, zesnul" jako ,, přešel, opustil fyzické tělo, hmotu, opustila síla, která tělo oživovala, tedy energie ( duše) Nesmrtelný duch v obalech, ve kterých je vědomí, a které nazýváme duše. Paní Božena Koubová, ve své knize píše. Smysl zraku, nám neumožňuje vidět...