Andělská eskorta

Slovo anděl znamená v překladu posel. A to je taky jediná úloha většiny těchto okřídlených bytostí ve Starém i Novém Zákoně. Během času se jejich úloha rozšířila na zvláštní pečovatele lidské duše. V islámu má každý dva andělyjeden zaznamenává dobré skutky, druhý špatné. jakmile duše zemře, setká se s další dvojicí andělů, kteří stanoví způsobilost duše vstoupit do ráje. Tento druhý andělský pár je dosti nelítostní, a může použít metly, kterou nosí, aby donutil potencionálního příchozího říci pravdu.

Andělé mají původ v dřivějších dobách, kdy doprovodu duše na druhý svět všeobecně plnili ptáci.

Čti dál

Geografie onoho světa

Srt, Ráj, Zapomnění

Andělská eskorta

Říše stínů

Strážci brány