Enochova kniha - nejslavnější kapitoly

Se svolením tvůrce Dýmajícího Zrcadla, Vám předkládám nejslavnější kapitoly Enochových knih.

 

Enochova kniha - nejslavnější kapitoly

Enochova mise do sedmého nebe - Jan.A.Novák

11.05.2014 17:21
Motto - Obrovské pak byli na zemi v těch dnech: ANO I POTOM, KDYŽ VCHÁZELI SYNOVÉ BOŽÍ K DCERÁM LIDSKÝM, ONY RODILY JIM.  ( Genesis, 1.Mojžíšova 6:2:4) Na první pohled je to jen jedna nevýznamná věta starozákonní knihy Genesis: ,, Chodil Enoch stále s Bohem a nebyl více vidín, neb vzal si ho...

Přečtěte si Enochovou knihu

05.07.2013 20:26
Enochovou knihu si můžete nejenom přečíst, ale i stáhnout do počítače, vytisknout a v klidu číst doma třeba pod pstelí. Doufám, že to mnoho lidem otevře oči.   KnihaHenochova.pdf (328,4 kB)

Henochova kniha - 2. část - zpětný rozbor nejslavnějších kapitol...

29.05.2012 20:22
ZDROJ DÝMAJÍCÍ ZRCADLO - KLIK Mayské božstvo - Kinič Akáv - Pokud lze důvěřovat textu Henochovy knihy a mému časování, pak svévolný sestup mimozemské entity mohl probíhat dle stejného scénáře, jak v okolí hory Hermon, tak v prostředí mayského „Dne smrti“. Dříve, než dospěji k pravé podobě...

Henochova kniha - nejslavnější kapitoly...

29.05.2012 20:19
Prosím odklikněte si na ZDROJ ZDE Dovolil jsem si váženým čtenářkám a čtenářům předložit k posouzení polotovar kompilace části mayského kodexu Teleriano Remensis a Rios a studijní texty mého špatného překladu Henochova apokryfu (z anglického originálu určeného pouze pro studijní účely) s...