Kdo je Enochián?

Zatímco většina lidí stále, všude a hlasitě mluví o toleranci, slušnosti a o plnění slibů, o rovné páteři, mravnosti, morálce a etice, o humanizmu, rovnosti a svobodě, o pomoci slabším, hendikepovaným, vdovám a přátelům v nouzi, o rytířství a džentlmenství,Enochián o všech těchto krásných principech méně mluví, ale o to více se snaží jimi řídit.

K tomu je však třeba určité přípravy a průpravy. Enochián se nejprve snaží podívat kritickým okem sám na sebe a usiluje tak o poznání sebe sama. Teprve pak může přijít to hlavní: práce na vlastním kameni.

Kdo jsme?

 jsme skupina nadšenců, které zajímá historie andělů, reinkarnace, a životní moudra.

Napřed si musíme říci, kdo to byl vlastně Enoch. Enoch, nebo také Henoch či Enos, měl být pradědem Noema, který podle Genesis1,5 - 20 měl dosáhnout věku 365 let. Přesnější data bohužel nejsou známa, a ani na internetu toho moc nenajdete. Enoch, a jeho spisy, jsou opředeny mnoha legendami, Tak například napsal Etiopskou knihu Enochovo, někdy kolem roku 100 př.Kr. a náleží k apokryfům. (apokryf je v překladu asi jako Tajné spisy) Vypráví o zjeveních, která Enoch zažil při svém putování po zemi a nebesích, a při svém styku s anděly. Jeho spisy se staly základem pro mnohé pozdější představy o nebesích. A právě o andělech, celé té hiearchii na nebesích i pod zemí, by měla vbýt tato stránka. Na stránkách Enochových spisů, se to hemží anděly, jejich jmény, povinnostmi i vlastnostmi. ve čtvrtém století našeho letopočtu, prohlásil sv. Jaroným tyto spisy za apokryfní, a někdy kolem 18 století byly vyňaty z Bible.

Diskusní téma: Kdo jsou enochiáni

Good info

Pharmk254 | 17.04.2016

Very nice site! <a href="http://apeyixo2.com/ysyatks/1.html">cheap goods</a>

Good info

Pharme783 | 17.04.2016

Very nice site! <a href="http://apeyixo2.com/ysyatks/1.html">cheap goods</a>

Good info

Pharme306 | 15.04.2016

Very nice site!

Good info

Pharmb382 | 15.04.2016

Very nice site! <a href="http://aieopxy2.com/osovyv/1.html">cheap goods</a>

Good info

Pharmd81 | 14.04.2016

Very nice site!

Good info

Pharme196 | 14.04.2016

Very nice site! <a href="http://yieopxa2.com/yxyatkx/1.html">cheap goods</a>

Good info

Pharme582 | 13.04.2016

Very nice site!

Good info

Pharmb579 | 13.04.2016

Very nice site! <a href="http://opeaixy2.com/qsqsoa/1.html">cheap goods</a>

Good info

Pharmb275 | 11.04.2016

Very nice site! <a href="http://opxyiea2.com/yoyatko/1.html">cheap goods</a>

Good info

Pharmg758 | 10.04.2016

Very nice site!

1 | 2 >>

Přidat nový příspěvek