Andělé - A

 

Aajoel - anděl radosti ( 67.anděl z 72 andělů božích)

Aamamiah - Anděl, skrytý v temnotě ( 52.anděl ze 72 andělů boží)

Aaneval - Anděl blaženosti a radosti. Vyjevuje Božství.

Aariel - Anděl hlásání a zjevení. (46.anděl ze 72 andělů boží)

Aaslajoh - Anděl boží spravedlnosti. Soudce boží

Abagrion - Anděl oblasti zemského pásu, který ověřuje, oživuje a ovládá kvalitu času. Posílá rituály a formule ochrany proti nežádoucím vlivům

Abat(h)ur - Jeden z andělů strážců Polárky

Abbetira - Anděl oblasti zemského pásu, který ověřuje, oživuje a ovládá kvalitu času.Pomáhá člověku zaopatřit se na zemi, přispívá k materiálnímu blahobytu.

Abdciel - anděl, který ovládá 12 dům z 28 domů Měsíce. Je to Anděl štěstí.

Abilael - Anděl věčného života

Abinael - anděl, který ovládá 24 dům z 28 domůMěsíce. Anděl světla a stínů

Abranudšiah - Anděl ve službách Krista

Abraxas - anděl magie. jeho jméno znamená ,,Slunce Nad Uborohem" tj hadem, který kouše sám sebe do ocasu. Abraxas je Anděl nejvyššího zasvěcení, který bývá také nazýván ,,eonem vysokého nebe" Je nadřazen 365 Andělům času. Jeho působení přináší moudrost, sjednocení protikladů, silnou hnací sílu, moudrost a nepřetržitě proudící energií a výraznou ochranu před vším zlem. Ve středověku byl ortodoxními křestany démonizován, a skončil v pekle, protože jeho síla byla příliš často přivolávaná, a on se stal příliž mocným.

Abusis - Anděl oblasti zemského pásma, který oživuje, řídí a ovládá kvalitu času. Pomáhá těm, co hledají pravdu.

Abuzaha - Anděl, který působí v pondělí.

Acariel - Anděl, který ovládá 4.dům Měsíce

Aceruel - Anděl, který ovládá16 z 28 měsíčních domů.

Adad - Anděl ovocných stromů a plodů

Adae - Anděl oblasti zemského pásu, který oživuje, řídí a ovládá kvalitu času. Strážce dětské lásky, mateřské a otcovské lásky a rodiny.

Adanael - Anděl poslušnosti

Adiel - Jeden z 72 andělů oblasti Merkuru. Vyučuje oběma božím ctnostem. Spravedlnosti a milosrdenství. Je zprostředkovatelem míru. Kromě toho zná tajné poklady, které jsou skryty pod zemí. Je mu přiřazen Žalm 25 verš 6 ,,Rozpomeń na slitování svá, Hospodine, a na milosrdenství svá, kteráž jsou od věků." Je také Andělem, který vládne S5.domu z 28 měsíčních domů.

Adonael - Sedmý anděl,,Nádherné sedmy" z Šalomounova testamentu.

Adonaiel - Nebeský pomocník v nouzi, proti bolestem hlavy, strachu před zkouškami a migrénou

Adonaios - archanděl

Adoyahel - 9.anděl Trůnů, v 6. a 7. knize Mojžíšově.

Adriel - Anděl, který ovládá 17.dům Měsíce

Aduchiel - Vysoká andělská bytost z sféry Jupitera střeží, chrání a řídí prazákonnost rovnováhy a spravedlnosti.

Advachiel - Anděl měsíce listopadu. Přivádí do prahlubin bytí. Jeho barvami jsou červená a fialévá. je také andělským vůdcem znamením zvěrokruhu střelce. Barva modrá

Afimo -  Anděl oblasti zemského pásu, který oživuje, řídí a ovládá kvalitu času. Anděl fyziky a chemie.

Afolono - Anděl oblasti zemského pásu, který oživuje, řídí a ovládá kvalitu času.Pomáhá člověku na jeho všech cestách oblasti vědění a osvícení.

Afrei - Anděl oblasti zemského pásu, který oživuje, řídí a ovládá kvalitu času.Anděl vysoké magie lásky a zázraků

Afriel - Anděl, který chrání kojence, batolata, a zvířata

Afryca - Anděl skřítek, který odhaluje skryté poklady přírody(léčivé rostliny, zlaté žíly, vodní zdroje, drahokamy atd) patří k andělům říše přírody.

Aftiel - Anděl dvojího světla

Agares - Učí všechny řeči. Od středověku je považován za démona, protože se nechával svádět lidskými ženami.

Agasoly - Anděl oblasti zemského pásu, který oživuje a ovládá kvalitu času. Anděl efektůa fenoménů všeho druhu.

Agiel - Anděl, který je v magii a kabale považován za Saturnovou inteligenci.

Agikus - Anděl oblasti zemského pásu, který oživuje a ovládá kvalitu času.Je mistrem elektrochemie ve všech obladtech.

Aglasis - Anděl oblasti zemského pásu, který oživuje a ovládá kvalitu času.Všechno co má něco společného s člověkem, zvířatem a mlékem.

Ahahbon - Anděl oblasti zemského pásu, který oživuje a ovládá kvalitu času.Vyučuje různým stavům vědomí a odpovídajícím cvičením.

Achaiah - Jeden ze 72 andělů, z oblasti Merkuru. Učí odstraňování překážekvšeho druhu, přeměňování nepřátelství v přátelství a čtení osudu celých skupin lidí v kronice akaši. Je mu přiřazen žalm 103,8 ,,Lítostivý a milostivý jest Hospodin, dlouhoshovívající, a mnohého milosrdenství. " Náleží k andělskému chóru serafim. Posílá dobro a schopnost zprostřetkování. Napomáhá ke schopnosti dobře a smysuplně zacházet s přírodou, a zachovávat jí.

Achar - anděl zimy

Achila - prozrzuje tajemství, jak se učinit neviditelným a ochraňuje. Patří k andělům přírody.

Achusaton - 11 trůnní anděl v 5 a 7 knize Mojžíšově.

Aikloaios - Jedno ze jmen archandělů Nádherní Sedmy

aiones - Řečtí duch času a světa. Je v gnostické skupině 30 duchovních bytostí, které tvoří nebeskou říši dokonalosti. Jejich ochráncem pořádku je Horos. Člení se na osmero, desatero a dvanáctero.

Airwee - pokročilí andělé v říši vzduchu

Akahimo - Anděl oblasti zemského pásu, který oživuje a ovládá kvalitu času.Učí vysokým spirituálním pravdám.

akaiah - Anděl dlouhého utrpení

Akanejonaho - Anděl oblasti zemského pásu, který oživuje a ovládá kvalitu času.Učí vědění oduševnění.

Akanittha-déva - Nebeská bytost čirých plání v buddhismu. Jsou to bytosti pátého nebe, nebeské bytosti jemných světů. Bývají označováni jako mocnosti nebo nejvyšší.

Akatriel - anděl modlitby a věčného chvalozpěvu

Akhibel - anděl komet

Akirgi - Anděl oblasti zemského pásu, který oživuje a ovládá kvalitu času.Zná všechna tajemství, která jsou spojena s výrobou papíru, textilu a kožešin. Může být přivolán v obchodních záležitostech, přináší to úspěch.

Akrasiel - Anděl mystérií

Akriel - anděl pokroku

Al - Bůh. Znamená také mocný a vznešený

Al Zabaniya - Uživatelé moci. je to +í andělů, kteří hlídají peklo.

Aladiah - Jeden ze 72 andělů Merkuru. Učí zákonům harmonie a disharmonie, ovládá spirituální zákony a formule používání chemie a alchymie. Je mu přiřazen žalm 33,22 ,, Budíž milosrdenství tvé nad námi, Hospodine, jakož naději máme v tobě.

Alagill - Anděl oblasti zemského pásu, který oživuje a ovládá kvalitu času.Napomáhá k úspěch v povolání.

Alam, Agum, Albadi, Aogum, Acolom, Achadiel, Adimil, Aser - skupina Andělů sféry Venuše, kteří mají za úkol podněcovat božskké myšlenky.

Aldaih - Anděl, který je nápomocný.

Aleph - Anděl abecedy, vždy vlastní křídla

Algebol - je strážcem jednání a zvyků

Alheniel - Anděl který ovládá 27 z 28 dpmů měsíce.

Aljochin - Andělé hostie

Allrays - Andělské skupiny výšk a vrcholů

Allsees - Pkročilí andělé, kteří slouží říši pozemské. Žijí v horách

Aloha van daath - Strážce neviditelného, skrytého, nejvyšší anděl Kabaly, který je přiřazen neviditelné říši daat.

Alosom - ochrňuje tajemství a mlčení

Alpaso - Je ochráncem potlačeného, chudých a všech lidí, kterým je nějakým způsobem činěno bezpráví. Také ochrňuje lidi, kteří podlehli alkoholu či drogám

Altono - Anděl oblasti zemského pásu, který oživuje a ovládá kvalitu času. Rozhoduje o právu a neprávu z hlediska Božského.

Aluph - Anděl oblasti zemského pásu, který oživuje a ovládá kvalitu času.Vláde ohně

Amabael - Anděl zimy a chladného větru

Amabiel - Anděl sféry Marsu a ochránce sexu

Amagestol - Anděl oblasti zemského pásu, který oživuje a ovládá kvalitu času.Ochránce všech, co se setkali s láskou.

Amahrspand - Irán. Skupina 5 světelných bytostí z 5 jasných živlů. Jsou posíláni z příkazů samotného Boha.

Amaliel - Anděl srdce.

Amalomi - Anděl oblasti zemského pásu, který oživuje a ovládá kvalitu času.Uvádí věci do pořádku pomocí umění řečí.

Amami - Anděl oblasti zemského pásu, který oživuje a ovládá kvalitu času.Pomáhá najít správné vědomosti ve správnou dobu v knihách a spisech.

Amarzom - 4Anděl trůnů v 6. a 7. knize Mojžíše

Amatiel - Ovládá 19. dům z 28bdomů Měsíce.  Anděl poznání, strážce jara.

Amazone - Eloha, která střeží pramen modrého paprsku a vysílá ho. Působí s Elohim Herkulem, archandělem Michaelem a Lady Faith. Má k dispouici křišťálově modrý paprsek boží vůle, osvobození, síly, vedení a ochrany.

Ambriel - Anděl ochrany a Anděl měsíce května. Chrání před negatvními vlivy a pomáhá při obraně před zlými silami. Chrání veškerí vědění země.

Amenlee - Skupiny andělů, popsané Flower A. Newhouse. Mají postavení andělů strážných. Jejich úkolem je věnovat se nepolepšitelným duším.

Ameretat - Andělská byost z Iránu. Patří k nesmrtelným, uzdravujícím. Archanděl neumírání, nesmrtelnosti a života. Je mu zasvěcen pátý měsíc

Ameša - Skupina ženských archandělů duchovních bytostí., které působí po pravici ahury Mazdy, iránského archanděla.

Ameša Spentaové - Iránská skupina andělů, srovnatelná se sedmi archanděly. Ženské po pravici, mužské po levici, pějí na nebesích chvalozpěvy na Ahuru Mazdu.

Amestyt - Archai, ženská andělská síla fialového záření. Působí s archandělemCadkielem na fialovém paprskuzměny a transformace, rozvíjení intuice, očištění, osvobození.

Amfri - Nejmladší Anděl říše ohně (oheń duševní lásky)

Amia - Anděl oblasti zemského pásu, který oživuje a ovládá kvalitu času.Kontroluje kristalizaci na zemi. Střeží křišťály a drahokamy.

Amiel - mistr zákona vibrací

Amipesodiah - Anděl stability

Amitiel - Anděl pravdomluvnosti

Amiksiel - Anděl, jež ovládá 3.dům z 28.domů Měsíce

Ammixiel - Andělský vůdce zvěrokruhu Ryb

Amndeiel - anděl, který ovládá 8.dům z 28.domů Měsíce - anděl pravdy

Amnikiel - Anděl přizpůsobení

Amon - Smiřuje spory mezi přáteli

Amor - Anděl láskyRád vystřeluje šípy lásky

Amora - Anděl bezpodmínečné lásky

Ampholion - Anděl oblasti zemského pásu, který oživuje a ovládá kvalitu času.Vyučuje anatomii

Amser - Vysoká andělská bytost sluneční sféry. Oživuje hmotu magnetismem a elektřinou.

Amzhere - Anděl přízně

Anadi - Anděl oblasti zemského pásu, který oživuje a ovládá kvalitu času.Anděl harmonie a zdraví.

Anael - Anděl milujícíchJe přiřazen k Venuši.

Anaelle - anděl jež upravuje záležitosti mezi pokrevním příbuzenstvem a duševním příbuzenstvem.

Anahita - Anděl s radostí z přírody

Anamil - Anděl oblasti zemského pásu, který oživuje a ovládá kvalitu času.Vyrovnává dvě velké síly jin a jang, mužské a ženské, magnetické a elektrické.V této době spolupracují obě síly v harmonii.

Ananchel - Andl milosrdenství

Anauel - Anděl obchodních čiností

Andělé - Synové a dcery života. Mají mnoho funkcí. Poslové Božího zjevení

Andělé číše hněvu - Jsou to andělé, kteří jsou ve službách karmy národů, skupin, zemí apod. a vyvolávají to, co člověk zavinil svým chováním proti boží přirozenosti. Jsou to andělé kolizí, katastrof, válek a dalších.

Andělé elektřiny - andělé, kteří střeží síly magnetismu a elektřiny.

Andělé grálů - Podle původní legendy je grál kamenem andělů, který byl před dávnými lety přinesen anděly na zem. Vysoké andělské bytosti, tzv. andělé grálů, ho zpočátku na zemi samy střežily a ochraňovaly. Později byl anděly předán do ochrany vyšších, zasvěcených lidí.

Anděl komunikace malý/malá - Střeží a určuje osud člověka, posílá mu sílu.

Anděl láskyplné péče - Náleží k osobní skupině andělů člověka. Modlí se za jeho duševní zdraví a spásu, pečuje o něj na úrobni duše.

Anděl lečitel - pomáhá člověku, pokud onemocní

Anděl noci - Andělé, kteří působí v noci. Vyjadřují lásku, čistotu a hlubokou spiritualitu.

Anděl posel boží - zprostředkovává boží poselství.

andělé strážci - střeží, chrání a opatrují tajemství nebes. Hlídají velké brányzasvěcení, azkoumají, jestli je klepající připraven.

Anděl strážný - osobní průvodce člověka.

Anděl pekel - Jsou to padlí andělé, kteří dříve žili na nebesích. Jsou to síly, který lidi svádí z božího světla do temnot.

Andělé počasí - tvoří púočasí

Andělé pomsty - Většinou andělé sféry Marsu. vyrovnávají učiněné bezpráví.

andělé psaní - Tito andělé vedou knihu života, v niž jsou zaznamenány všechny činy člověka. Duše je pak podle nich souzena.

Andělé ticha - Způsobují jasné sluneční počasí

Andělské oko - Označení pro lidi, kteří mohou nahlížet do duchovní říše. Mohou vnímat duchovní svět stejně, jako materiální. Existují meditační techniky, které aktivujíandělské oko a umožňuji duchovní náhled. /pohled do zlatého zecadla)

Andělská skupina chór - Osobní skupina skládající se ze sedmi andělů. Poskytují člověku sedm božích proudů energiea doprovází ho na jeho pozemské pouti.

Andělský princ - nese odpovědnost za atmosféru či vodu na zemi

Andělské říše - ??

Anděl smrti - Objevuje se před smrtí. Jeho polibek je smrtelný. Vysvobodí duši, a ta pak může s andělem vzhůru. Anděl smrti odvádí duši do nebes.

Andělé výkladu a tajemství - jsou považováni za strážce duchovních sil. Nechávají lidi, kteří dosáhli zralosti, spatřovat pravý význam.

anděl základů - udržuje v chodu všechny tělesné funkce.

Adrachor - Anděl oblasti zemského pásu, který oživuje a ovládá kvalitu času.Znalec vodní energie.

Andreas - anděl cesty, vzdělání, statščnosti.

Adromalius - Anděl, jenž okamžitě přináší zpět ukradené předměty.

Anduachiel - Anděl prozíravosti a důvěry

Anediel - Anděl který ovládá první z 28.domů Měsíce.

Anemalon - Anděl oblasti zemského pásu, který oživuje a ovládá kvalitu času.Vede člověka cestou lásky a světla

Anefexeton - Mocná andělská bytost říše Daat. viz Kabala

Angela - Něžná pečující andělská síla. Patří k legiím růžového záření archanděla Chamuelaa Archai Charity.

Angelica - Eloha,která spolu s Orionom ochraňuje a vysílá pramen růžového záření v jeho čistotě. Toto záření přísluší cestování z druhé strany času a prostoru, neomezenosti čisté síle srdce, lásce, důvěře.

Aninauel - jeden ze 72 andělů pásma Merkur. Je to anděl lékařství

AQniel - Anděl umění

Annuziaiel - Anděl oznamování a hlášení

Anofiel -. Anděl nedotuktelnosti boží.

Anoš - Iránský duch a světelná bytost vrchní nebeské třídy, kterou obklopují a velebí Mana ruber.

Anpiel - Strážce duší ptáků

Antarres - Anděl na světelných lodích 5. a 6. dimenze. Ve službách míru v celém univerzu.

Anunnaku - ochrańuje vodu života

Anuon - anděl na světelných lodích 7.a8.dimenze

Anydiel - Anděl práce

Apkallu - sedm duchovních bytostí, vybavených moudrost a vysokou silou, které jsou přiřazeny Babylónským městům.

andělé apokalypsy - poskytují naději, sny a vize

Apollo - Elohym druhého zlatožlutého paprsku moudrosti.

Apollon - Anděl oblasti zemského pásu, který oživuje a ovládá kvalitu času.Zná mystéria kovu

Apsary - Obměňovatelky vody, duchovní bytosti, andělé, kteří jsou přiřazeny nebeským kurtizánům a hazartním hráčům.

Aqui - andělské skupiny, starající se o říši zvířat

Arabim - Anděl oblasti zemského pásu, který oživuje a ovládá kvalitu času.lečitelský učitel

Arael - anděl ptáků

Aragor - Anděl oblasti zemského pásu, který oživuje a ovládá kvalitu času.vysílá plamen očištění

Arakiel - Jeden z 200 andělů popsaný Enochem, jenž sestoupil k lidem a prozradil jim tajemství nebes. Naučil lidi vykládat znamení země, a chápat je. V magii je považován za anděla, který rozpoznáváa pojmenovává znamení země.

Arakuson - Anděl oblasti zemského pásu, který oživuje a ovládá kvalitu času.Velekněz moudrosti

ARAL - aNDĚL BERLY (ohně)

Arathron - Mocný strážce andělské říše, anděl sféry Saturnu, který hlídá všechno, co má splečného s karmickým zákonem.

Arator - Anděl oblasti zemského pásu, který oživuje a ovládá kvalitu času.Zná tajemství omamných nápojů a jejich výrobu.

Arcan - anděl pondělí a anděl vánků

Archai - Prasíly. Duchové času.

Archonti - Tvůrčí andělská panstva ildabaothova, andělé stvořitelé.

Arcturus - Elohim, který střeží a posílá pramen fialového paprsku. Dokonalost, transformace.

Ardarel - Anděl božího ohně

Ardefiel - Anděl zrození a nového začátku.

Ardousius - Anděl zrození a výživy

Aresut - Anděl sluneční sféry, pečuje o rovnováhu v celém univerzu.

Argaro - Anděl oblasti zemského pásu, který oživuje a ovládá kvalitu času.Strážce a znalec všeho magického, duchovního.

Argilo - Anděl oblasti zemského pásu, který oživuje a ovládá kvalitu času.Anděl mezilidských vztahů

Argui - Anděl který střeží horu Emio

Arhum Hii - Szrážce Polárky

Archandělé - viz andělská hiearchie

Ariel - Anděl nevinny a čistoty

Ariot - Anděl oblasti zemského pásu, který oživuje a ovládá kvalitu času.Je ochráncem všech rodiček na zemi

Arisaka - Anděl oblasti zemského pásu, který oživuje a ovládá kvalitu času.Učitel hudby sfér

Armait - Anděl dobra

Armaiti - Iránská andělská bytost. Archanděl poslušného myšlení.

Armaros - Anděl který pomáhá při řešení zaklínání a prokletí.

Armefia - Anděl oblasti zemského pásu, který oživuje a ovládá kvalitu času.Posílá pomoc a podporu v situacích nespravedlnosti.

Armillee Anděl oblasti zemského pásu, který oživuje a ovládá kvalitu času.Brání před nakažlivými nemoci

Arúpalóka-déva - jsou nebeské bytosti, které jsou v buddhismu příslušné netělesným světům.

Asaliah - Anděl spojující lásku a přítomnost

Ashimalieel - Anděl jemných energií, intuice

Ashariel - Anděl který ukazuje a zviditelňuje síly dobra a zla.

Asinel - Anděl blaženosti na všech úrovních bytí. Přináší štěstí každému člověku.

Aslotama - Anděl oblasti zemského pásu, který oživuje a ovládá kvalitu času. Vyzná se v síle klíčení a vzrůstů.

Asmodel - Anděl lásky k bližnímu

Asoreg - Anděl oblasti zemského pásu, který oživuje a ovládá kvalitu času.Ovládá umění tvorby obrazů všeho druhu

Aspadit - Anděl oblasti zemského pásu, který oživuje a ovládá kvalitu času.Přináší štěstí v podnikání.

asradiel - Pomáhá uzemňovat se v nejistých dobách změn.  Anděl ukotvení, příchodů a zpětné vazby.

Asrael - Anděl smrti

Astafaios - jeden z nádherné sedmy.

Astolitu - Anděl oblasti zemského pásu, který oživuje a ovládá kvalitu času. Je strážcem mnoha magických klíčů.

Astrea -  Eloha bílého záření

Astriel - Anděl věrnosti

Asturel - Anděl soucitu a milosrdenství

Ašas - Mužský anděl, který má na starosti pravdu, zastupuje spravedlnost, nevinnost, svatost, kosmický zákon a řád.

Aša vahišta - Andělská bytost Iránu. Anděl pravdy a spravedlnosti.

Aši - ženský anděl požehnání

Aštiel - Anděl přehledného plánování

Ataliel - Anděl který ovládá 15.dům z 28.domů Měsíce

Atappa déva - Nebeská bytost čistých plání v buddhismu. Jsou to bytosti pátého čistého nebeského světa. Nebeské bytosti světů jemných bytostí. Působí v této sféře.

Atherom - Anděl oblasti zemského pásu, který oživuje a ovládá kvalitu času. posílá štěstí a úspěch do všech oblastí vědění, a podporuje intelektuální práci.

Atiel - Andělský kníže boží neúprosnosti

Attaris - anděl zimy

Aumakua - Anděl strážný, hlídá duše v noci.

aurel - anděl světla

Auretiel - Pomáhá při léčení

Auriel - Náleží k nádherné sedmičce velikých archandělů, kteří posílají boží světlo.

Aurtora - Anděl který posílá láskyplné světlo

Auroriel - Anděl třpytícího se barevného záblesku

Ausiel - anděl štěstí a naděje

Ave - Anděl , který posílá moudrost boží

Avia-déva - Nebeské bytosti čistých plání v buddhismu. Jsou to bytosti pátého, čistététo nebeského světa, nebeské bytosti světa jemných organismů.

Aydiel - Anděl Ameriky

Ayil - anděl svobody

Azalle - andělé rostlin

azareel - andělé ryb

Azaril - Anděl smrti

Azazel - Jeden z 200 andělů, který sestupuje k lidem a prozrazuje jim tajemství nebes. Učí člověka zpracovávat kovyByl za to potrestán nebeským soudem.

Azrael - Anděl, který uzavírá záležitosti, třetí andělvysoké sedmy.