Andělé C

Caboneton - Anděl oblasti zemského pásu, který oživuje, ovládá a řídí kvalitu času. Učí spojení mezi astronomií a astrologií.

Cadiel - Anděl chleba

Cadkiel - Anděl kabalistického stromu života, který je přořazen říši Hesed, zóně Jupitera, říši milosti a milosrdenství. Je také archandělem sedmého fialového záření, přeměny a transformace

Cadkielovi andělé - Nebeské zástupy, které podléhají archandělu Cadkielovi a vydávají se na své cesty z příkazu změny.

Cael - Podporuje emocionální energii

Cafkiel - Anděl rozjímání, pomáhá dosáhnout meditativního stavu

Cahetel - Náleží k andělskému chóru serafim. Napomáhá rozvíjení intuice a předvídavosti.

Cahiroum - Anděl severních větrů

Calacha - Anděl oblasti zemského pásu, který oživuje, ovládá a řídí kvalitu času. - léčení silou vody

Calamos - Anděl oblasti zemského pásu, který oživuje, ovládá a řídí kvalitu času.Ochránce věčného rytmu nádechu a výdechu.

Camael - je mu přiřazeno úterý. Je považován za člena skvělé sedmy. Je andělem Marsu. Pokud je přivolán, objevuje se často v podobě leoparda. V mytologii druidů je bohem války. Říká se o něm, že chtěl zabránit tomu, aby Mojžíš dostal tóru. Proto byl potrestán. Je považován za velitele nebeských zástupů.

Camalo - Anděl oblasti zemského pásu, který oživuje, ovládá a řídí kvalitu času.Ovládá rovnováhu minerálních sloučenin.

Camalon - Anděl oblasti zemského pásu, který oživuje, ovládá a řídí kvalitu času.Zasvěcuje do sil neviditelnosti a ochrany

Cambiel - Vysoká andělská bytostsféry Jupitera, přiřazená znamení zvěrokruhu vodnáře. Chrání, řídí a vede praprincip krystalizace, zhuš´tování, tuhnutí a materializace, ovládá zákony proměny, změny a transformace. Je také považován za anděla přitažlivosti a magnetismu.

Cambriel - Andělský vůdce zvěrokruhu vodnářů

Camino - Učí a překládá řeč zvířat, byl vyhnán do pekla.

Camuel - Projevování přání

Canali - Anděl oblasti zemského pásu, který oživuje, ovládá a řídí kvalitu času.Inspirátor ozdobných předmětů na zemi

Capipa - Anděl oblasti zemského pásu, který oživuje, ovládá a řídí kvalitu času.Vládce blahobytu, bohatství a vážnosti.

Caracasa - Anděl jara

Carahami - Anděl oblasti zemského pásu, který oživuje, ovládá a řídí kvalitu času. Ochránce mystériíJeho heslem je, nechat uzrát.

Caraschi - Anděl oblasti zemského pásu, který oživuje, ovládá a řídí kvalitu času. Ochraňuje a inspiruje všechny lidi, kkteří se zabývají léčivým magnetismem.

Carbiel - Vysoká andělská bytost sféry Jupitera, přiřazena k znamení Štíra. kontroluje, chrání a řídí principp prazáření veškerého kosmického řádu světů. Může odhalit každé tajemství a mysterium. je to anděl, který chrání před veškerým zářením a informuje o něm.

Carona - Anděl oblasti zemského pásu, který oživuje, ovládá a řídí kvalitu času.( Lva ) Učí ochraně před přírodními silami, jako jsou například bouře, vichřice, vysoké vlny.

Carubot - Anděl oblasti zemského pásu, který oživuje, ovládá a řídí kvalitu času.Je stabilní silou intuice

Casmaron - A nděl vzduhu

Cassan - Anděl života a moudrosti

Cassiel - Anděl sféry Saturnu, přiřazený sobotě. Anděl osamělosti a slz. je spojován s drakem a dračí energií.

Cassiopeia - Elohim zlatého a žlutého záření, osvícení.

Cassriel - Anděl boží moudrosti

Casujoiah - Anděl osudu

Catummaharajika-déva - tvoří jednu třídu nebeských bytostí, které patří ke smyslovému světu. (buddhismus)

Cedeikel - Anděl Jupitera

Ceetka - Anděl, který střeží všechny obyvatele vodních světů

Centzon Huitznauna - Indiánská skupina 400 hvězdných bytostí jižní oblohy Aztéků

Cepacha - Anděl oblasti zemského pásu, který oživuje, ovládá a řídí kvalitu času.Má na starosti harmonii a lesk

Ceres - Andělaská bytost asteroidu Ceres. Slouží jí zástupy andělů, které posílají na zem bezpečí a mateřskou ochranu.

Ceresovi andělé - Andělé Ceresu jsou pečující, vyživující, mateřské povahy. Posílají mateřskou ochranu a bezpečí.

Cermiel - Anděl oblasti zemského pásu, který oživuje, ovládá a řídí kvalitu času.Dohlíží na reinkarnaci a znovuzrození.

Cerviel - Anděl síly a důvěry

Cesariel - Anděl ochrany všeho druhu. Náleží k legiím archanděla Michaela

Cetarari - anděl zimy

Cevaot - Pochází z hebrejštiny a znamená ,,nebeské zástupy" ,,Pán Cevaot! tedy znamená ,,pán zástupů"

Cigila - Anděl oblasti zemského pásu, který oživuje, ovládá a řídí kvalitu času.Učí všem božím ctnostem

Cilarae - Andělé větrů na nejvyšší úrovni

Claire - Elohim bílého záření, vzkříšení

Cobel - Anděl oblasti zemského pásu, který oživuje, ovládá a řídí kvalitu času. Je mistrem libých vůní, které podporují koncentraci vytváří sympatie a antipatie.

Cochaly - Anděl oblasti zemského pásu, který oživuje, ovládá a řídí kvalitu času.Anděl sportovců

Colopatrion - Anděl osvobození

Commissoros - Anděl jara

Concario - Anděl oblasti zemského pásu, který oživuje, ovládá a řídí kvalitu času. Zabývá se měsíční silou

Conioli - Anděl oblasti zemského pásu, který oživuje, ovládá a řídí kvalitu času.Vyzná se v symbolice čísel. V jeho oblasti ovlivňování času mohou být zvlášť dobře prakticky přeměňovány získané schopnosti a vědomosti.

Corabiel - Anděl Merkuru

Core - Jeden z andělů jara

Corilon - Anděl oblasti zemského pásu, který oživuje, ovládá a řídí kvalitu času.Ochránce všech umělců

Cornelion - anděl míru

Corocona - Anděl oblasti zemského pásu, který oživuje, ovládá a řídí kvalitu času.(Lev) Učí vyrábět skutečnou alchymickou zlatou tinkturu a s její pomocí léčit

Cosmoel - Anděl blaženosti, náleží k legiím archanděla Jofiela

Crstal - Elohae zeleného záření, vysvědčení

Cumael - anděl, který je ve službách Uriela

Cyclopia - Elohim smaragdově zeleného záření, uzdravení a vědy.