Andělé - G

Gabriel - Síla nebo ,,boží plodná síla" archanděl bílého záření. Vzestupu. Gabriel je strážcem říše Jesodu, která je podřízena měsíci a vodě. Je také pokládán za anděla , jenž ovládá 5 dům z 28 domů měsíce.

Gabriela - je andělská síla přijímajících, kreativních poselství z říše ticha.

Gabrielovi andělé - Nebeské zástupy, podřízené archandělu Gabrielovi a putující z příkazu vzkříšení, očištění harmonie a krásy. Strážce proměny a nového začátku.

Gabuthelon - Síla boží. Léčí zraněná srdce a pomáhá truchlícím.

Gabriel - anděl ryb

Gagison - Anděl oblasti zemského pásu, který řídí oživuje a ovládá kvalitu času ( 20 býka ) Znalec zákonů univerza a strážce pravdy. Kvalitopu tohoto času je zabývat se zákony a pravdou.

Gagolchon - Anděl oblasti zemského pásu, který řídí oživuje a ovládá kvalitu času ( 13 vodnáře ) Zasvěcuije do tajemství přírody. Ochraňuje přírodovědce ve všech oblastech.

Galago - Anděl oblasti zemského pásu, který řídí oživuje a ovládá kvalitu času (12 bÝKA ) anděl charismatu. Kvalita času této síly světla znamená nabití a očištění vlastních energetických polí světlem.

Galgaliel - Anděl sluneční sféry.  Může být při správném zacházení nebo nebezpečí přivolán i prostřednictvím slunce. pomáhá při všem, co má něco společného se sluncem.

Galgalim - Andělské bytosti vysoké hodnosti, které jsou nazýváni také duchové osudu. ,,Na pohledění byla kola, a udělání jich jako barva kmene tarsis, a podobnost jednostejnou měla všecka ta kola, a byla na pohledění i udělání jejich, jako by bylo kolo jedno uprostřed kola druhého. " ( ezachiel 1,6 ) jejich úkolem je tvořit silová centra. jejich aktivity se rozprostírají přes všechny vnitřní úrovně. Všude tam kde se v těle země nacházejí důležité čakry, vládnou tyto andělské bytosti ( severní pól, Jižní póldůležité body na rovníku a podobně ) Zásobují tato místa energií a zesilují ji. Jsou to poradci nového času.

Gallisur - anděl knih

Gallizur - Anděl mystérií. Anděl který podléhá Razielovi

Gane - anděl sluneční sféry, střeží evoluci božství v celém univerzu

Ganga - Elohim, ochránkyně a strážkyně řeky Gangu v Indii

Gargatel - Anděl léta

Gariniranus - Anděl oblasti zemského pásu, který řídí oživuje a ovládá kvalitu času ( 23 Vah ) anděl fyziky

Garses - Anděl oblasti zemského pásu, který řídí oživuje a ovládá kvalitu času ( 15 Kozoroha ) Anděl pozemského záření

Garuda - Sanskrt. Božská ptačí bytost principu světla. Vynáší člověka do výšin.

Gati - Je životním druhem nejrůznějších světů Jak těch nižších tak těch nebeských. Společníci nižších světů bývají označováni jako duggati, což znamená druzi v utrpení. A společníci nebeských světů, bývají označeni sugati, což znamená ,,druzi ve štěstí".

Gaviel . anděl léta

Gavreel - Anděl míru

Gediel - Anděl výšek a větrů

Gega, Gema, Gegega, Garieh, Gesa, Geswi, Godeah, Guru - Osm světelných inteligencí sféry Venuše, které zprostředkovávají zákony přitažlivosti a odpudivosti, proncipu plis a mínus. Posílají účinné boží ctnosti lásky.

Geler - Anděl sluneční sféry, chrání a zná působení magnetického fluida v jeho nejčistší a nejjemnější podobě na všech úrovních univerza.

Geliel - Anděl který ovládá 22 z 28 domů Měsíce

Gena - Anděl sluneční sféry. Této bytosti světla podléhají všechny druhy záření

Géniové - Římské označení strážních duchů.

Garachiel - Andělé nevěřících

Geriola - Anděl oblasti zemského pásu, který řídí oživuje a ovládá kvalitu času ( 6 střelce ) Posílá morální ctnosti. Učí pravdě a boží rovnováze

Gesegos - Anděl oblasti zemského pásu, který řídí oživuje a ovládá kvalitu času ( 7 Vah ) Zasvěcuje do tajkemství dřeva a stromů.

Gezero - Anděl oblasti zemského pásu, který řídí oživuje a ovládá kvalitu času ( 26 Střelce ) Chrání a vede lidské vědění

Ghasel - Anděl měst

Giel - Anděl ve znamení BLíženců, podporuje pohyblivost těla i ducha.

Giria -  Anděl oblasti zemského pásu, který řídí oživuje a ovládá kvalitu času ( 14 Střelce ) Je mu podřízeno peněžnictví

Girmil - Anděl oblasti zemského pásu, který řídí oživuje a ovládá kvalitu času ( 5 Panny ) Chrání všechno co je nějak spojeno s harmonií a krásou

Golema - Anděl oblasti zemského pásu, který řídí oživuje a ovládá kvalitu času ( 8 Blíženců ) Ovládá schopnost předávat velké moudrosti

Golemi - Anděl oblasti zemského pásu, který řídí oživuje a ovládá kvalitu času ( 10 Blíženců ) Učí správnému posuzování věcí

Golog - Anděl oblasti zemského pásu, který řídí oživuje a ovládá kvalitu času (15 Beran a 11 Střelec) Vědecká a filozofická oblast a Anděl zaříkávání skutečné moci slova

Golopa - Anděl oblasti zemského pásu, který řídí oživuje a ovládá kvalitu času ( 24 Lva ) Učí ovládání sílymyšlenek a zákonu příčín a následků

Gomah, Goldro, Gesdri, Gesoah, Gescheh, Gehela, Gercha - Skupina andělů sféry Venuše, kteří střeží boží prozřetelnost.

Gomohnu - Anděl oblasti zemského pásu, který řídí oživuje a ovládá kvalitu času ( 15 Ryb ) učitel univerzální řeči a gestikulace

Gormanel - Vyšetřuje věci, aby jim mohl přijít na kloub a přezkoumává je. Svazuje posvátné spisy.

Granona - Anděl oblasti zemského pásu, který řídí oživuje a ovládá kvalitu času ( 26 Raka ) Je telefonem nahoru. Spojuje lidi s vysokými duchovními silamin jiných úrovní, dimenzí a sfér.

Grafiel -  V kabalistické a magické literatuře je andělem sféry Marsu. Jméno pochází z hebrejštiny a znamená ,,Proud boží strhující zemi" také anděl Ostří božího meče.

Gratiel - Anděl mučedníků

Gravreel - Anděl míru

Griemel - Pomáhá při hloubavých myšlenkách a uklidňuje

Gubarel - Anděl podzimu

Guriel - Jeden ze zářivých nebeských velkoknížat, kteří vládnoub spolu s archanděly. Jeho jméno je plné síly božství ( JHVH) Andělský kníže božího světla a pravdy. Kabala