Andělé od B

Baalto - Anděl oblasi zemského pásu, který řídí, oživuje a ovládá kvalitu času. Zná a ovládá síly pod povrchem zemským, například vodstva.

Baamiel - Anděl hromu a bouřky

Baba - laskavá a nápomocná víla

Badet - Anděl oblasi zemského pásu, který řídí, oživuje a ovládá kvalitu času. Posílá člověku tvůrčí fantazii

Bael - Ukazuje člověku, jak se stát neviditelný Je považován za démona

Bafa - Anděl oblasi zemského pásu, který řídí, oživuje a ovládá kvalitu času. Posílá vnuknutí pro vyjádření hezkých textů

Baglis - Anděl smíru

Bagoloni - Anděl oblasi zemského pásu, který řídí, oživuje a ovládá kvalitu času. telepatie , přenos myšlenek, vděční a cítění sebe sama v tomto čase

Bairim - Anděl vědění

Balachiel - anděl spojení a sloučení součastnosti

Balachman - Anděl oblasi zemského pásu, který řídí, oživuje a ovládá kvalitu času. Posiluje vědění o kosmickém vlivu člověka(astrologické znalosti)

balcak - Anděl podnětů a hnací síly

Balem - anděl sluneční sféry Září v nejtemnějších hodinách života

Baliet - Anděl spravedlnosti)

Balsamos - Anděl který září v nejtemnějších hodinách života

Balthial - Pomáhá překonat pocity žárlivosti

Banaa - Strážce a andělský vládce nad čtyčmi anděly vodňatého ohně

Banamol - Anděl sluneční sféry, jehož úkolem je materializace božího prasvětlana všech úrovních stvoření

Barachel - Pomáhá v pozemských soudních záležitostech

Barachiel - 5.Anděl nádherné sedmy křesťanských gnostiků

Baradiel - Anděl krupobití

Barakiel - Anděl štěstí a úspěchu

Baraqel - Jeden z 200 andělů popsaný Enochem, který sestupuje k lidem, a prozrazuje jim tajemství nebes. Učí lidi vykládat hvězdy a sváděl lidské ženya byk za trest vypuzen do pekla

Baraquiel- Anděl blesku

Barbelo - Anděl hojnosti, úspěšných výnosů, úspěchů. anděl plodnosti, duchovních bytostí, anděl uskučitelných myšlenek.

Barbiel - Umožnuje kontakt s předky

Barchiel - anděl bouří s krupobitím

Bardha - Albánská víla a mlhava bytost

Barnabel - Anděl útěchy

Barnel - Anděl oblasi zemského pásu, který řídí, oživuje a ovládá kvalitu času.Harmonie, sympatie

Baroa - Anděl oblasi zemského pásu, který řídí, oživuje a ovládá kvalitu času.Je přítelem a pomocníkem v oblasti krásy

Barfaranges - Anděl přívrženců hnutí Wicca

Bartolomaeus - Anděl radostné naděje

Bartolomějovi andělé - Zviditelňují pro lidi myšlenky

Baruchin - Anděl očištění

Barzabel - Pán železa

Basanola - Anděl oblasi zemského pásu, který řídí, oživuje a ovládá kvalitu času. Podléhá mu všechno spojené s vegetací

basjaun - Anděl lesa

Bastet - Anděl radosti a lásky

Batambub - Anděl oblasi zemského pásu, který řídí, oživuje a ovládá kvalitu času. Podléhá mu všechno, co souvisí s módou a oblékání všech  národů a dob

Bathin - připravuje zasvěcence okamžitě do všech zemí a na všechna místa.

Batirunos - Anděl oblasi zemského pásu, který řídí, oživuje a ovládá kvalitu času.Anděl rozkoše, blaženosti, touhy

Bcan - Tibetská skupina duchů, kteří obývají vzdušný prostor. Projíždějí lesy a horami na divokých koní a chrání před nežádoucími vetřelci. V lámaismu byli označení za démony, kteří škodí lidem.

Bdopa - Vládce a strážce andělů nad čtřmi anděly vysokého andělského ohně.

Bdud - Démon zla v tibetském buddhismu

Behemiel - Anděl zvířat

Bekaro - Anděl oblasi zemského pásu, který řídí, oživuje a ovládá kvalitu času.Anděl činosti a rozumu

Beleguel - anděl nového začátku

Belemche - Kontroluje soulad jevů se zákony univerza

Beleth - Zažehuje lásku mezi muži a ženami

Belifares - Anděl oblasi zemského pásu, který řídí, oživuje a ovládá kvalitu času.Chytrosti a důvtipu

Ben nez - Anděl větrů

Benielohim - zastupuje smrt a zrození

Benmalach - Posel všech sfér a hiearchiích

Berael - Anděl čistého svědomí

Berith - Vyzná se v umění proměny olova ve zlato.

Berkael - Bdí nad nočními obdobími

Bethuel - Anděl jenž ovládá 21.dům na Měsíci

Bialode - Anděl oblasi zemského pásu, který řídí, oživuje a ovládá kvalitu času. je silou autority

Bifrons - Vyučuje astrologii a geometrii

Bileka - Anděl oblasi zemského pásu, který řídí, oživuje a ovládá kvalitu času. Zasvěcuje do technik meditace a cvičení

Bilifo - Anděl oblasi zemského pásu, který řídí, oživuje a ovládá kvalitu času. Je ochráncem všech ezoterických škol a mystických řádů

Bokumiel - Anděl vibrací

Boreb - Anděl oblasi zemského pásu, který řídí, oživuje a ovládá kvalitu času.Střeží přísahy a sliby

Boria - Anděl oblasi zemského pásu, který řídí, oživuje a ovládá kvalitu času. zasvěcuje do střídavého působení a vztahů energií.

Boží posel - Přináší a posílá boží poselství a modlitby, jedna z nejduležitějších oblastí úkolů mezi anděly

Bpsac - Strážce a andělský vládce nad čtyřmi andělyneprůhledného ohně.

Brakiel - Jeden ze zářicích nebeských velkoknížat, kteří vládnou spolu s archanděly.

Brahmakajika déva - Nebeská bytost brahmovského světa, prvního jednohmotného světa v buddhismu. Velmi významná nebeská bytost, která slouží jedinému, jenž všechno stvořil.

Breffeo - Anděl oblasi zemského pásu, který řídí, oživuje a ovládá kvalitu času. Chrání materiální zákony

Bruahi - Anděl oblasi zemského pásu, který řídí, oživuje a ovládá kvalitu času.Strážcem vynálezů, které může posílat a přijímat, pokud hedač poznání dosáhl jisté zralosti.

Budiel - Andělské bytosti, sloužící evoluci, při vývoji zvířat

Buer - Léčí všechny nemoci a učí morálce a přírodní filozofii

Bunam - Anděl sluneční sféry, vede, střeží a opatruje všechnyi ntelektuální schopnostivšech bytostí na všech planetách a sférách

Buriuh - Anděl oblasi zemského pásu, který řídí, oživuje a ovládá kvalitu času. Vyrábí nápoje lásky

Butharusch - Anděl oblasi zemského pásu, který řídí, oživuje a ovládá kvalitu času. Mistr umění vaření a pečení

Bziza - Strážce a andělský vládce nad čtyřmi anděly ohnivé energie.