E

Ebaron - Anděl oblasti zemského pás, který oživuje, řídí a ovládá kvalitu času ( 27 Vodnář ) Zasvěcuje do Zákonů a Mystérií.

Ebvap - 1. andělský představený 28 domů měsíční sféry. Střeží pravidelnost olivu a přílivu a chrání před nepříznivými měsíčními vlivy. Informuje o měsíční sféře.

Ebvep - 11. andělský představený 28 domů měsíční sféry. Zasvěcuje do světa fenoménů, které jsou vyvolávány silou Měsíce.

Ebytzyril - Anděl sluneční sféry, řídí Zákon gravitace a váhy ve veškerém univerzu.

Ecanus - Anděl inspirace, zvláště, co se týče slova a písmy. Bývá také nazýván andělem literatury.

Ecdulon - Anděl oblasti zemského pás, který oživuje, řídí a ovládá kvalitu času (3 Beran ) Seznamuje člověka s aktivní magii lásky. Je časem aktivní koncentrace ke vztahu k lidem.

Echagi - Anděl oblasti zemského pás, který oživuje, řídí a ovládá kvalitu času ( 20 Střelce ) Rozeznává příčiny, poskytuje rady a pomoci při záludných chorobách. Pomáhá ve smyslu Boží prozřetelnosti.

Echami - Anděl oblasti zemského pás, který oživuje, řídí a ovládá kvalitu času ( 4 Ryb ) Vyučuje principu Karma - jógy.

Echotasa - 16. představený andělů 28.domů měsíční sféry.Pomáhá s odstraňováním negativních sil měsíční sféry. Učí ochraně a ochraným opatřením před těmito vlivy.

Egention - Anděl oblasti zemského pás, který oživuje, řídí a ovládá kvalitu času ( 9 Ryb ) ochraňuje člověka při cestování

Egibiel - Anděl který ovládá 18. dům z 28 domů Měsíce

Egrediel - Anděl který ovládá 14. dům z 28 domů Měsíce

Egregor - To je označení bytostí, které jenají podle neznámých zákonů Byly stvořeny limi silou tvůrčích myšlenek. Jsou to bytosti složené z astrálního světla a energií, které byly kdysi lidmi vneseny na svět. Lidé je také udržují. Tato síla je tak silná, že konzervuje celá staletí staré vědění, a tím je udržuje při životě. Probouzí se a živí prostřednictvím myšlenek, pocitů a výrazů tvůrců a přívrženců, kteří v daném okamžiku s těmito silami pracovali. Nejsou čistou anělskou silou, mohou být však anděly oživeni a přiblížení lidem.

Eguel - Anděl pvládání a disciplíny

Eiael - Jeden ze 72 anělů zóny Merkuru Anděl osvícení a dokonalosti. Je mu přořazem žalm 37 verš 4 ,,Těš se v Hospodinu, a on dá tobě srdce žádosti tvého

Ekore - Anděl oblasti zemského pás, který oživuje, řídí a ovládá kvalitu času ( 28 střelce ) Řídí osud každého jednotlivého člověka

Ekorim - Anděl oblasti zemského pás, který oživuje, řídí a ovládá kvalitu času ( 29 Kozoroha ) učí lidi tvořit ze země určité výtvory

El Auria - Anděl očistných plamenů. Náleží k legiím archanděla Uriela

Elami - Anděl oblasti zemského pás, který oživuje, řídí a ovládá kvalitu času ( 30 Střelce ) střeží a zná tajemství vodstev, které se nachází pod povrchem zemským.

Elason - Anděl oblasti zemského pás, který oživuje, řídí a ovládá kvalitu času ( 13 Střelce ) Anděl jenž pomáhá uskutečňovat všechny vysoké ideály

Eleleth - Anděl boží inspirace. Může být přivolán při jaké koli kreativní práci

Elemiah - Jeen ze 72 andělů zńy Merkuru. Učí člověka uchopit svůj osud do vlastních rukou. Učí ho rovněž navazovat kontakty se zemřelými. Pomáhá v těžkých dobách a dává lidem sílu postavit se úkolům, které život přináší. Je mu přiřazen žalm 6 verš 5 ,,nevrátiž se Hospodine a vytrhni duši mou. Spomoz mi pro milosrdenství své." Je také popisován jako anděl entuziasmu, který pomáhá k činnosti a úspěchu. Je také andělem strážným pro námořníky.

Elepinon - Anděl oblasti zemského pás, který oživuje, řídí a ovládá kvalitu času ( 23 Panny ) Učí chápat zákony analogie a pomáhá médiu k chápání astrologie prostřednictvím karet.Může člověka přivést až k mistroství.

Elfové - Dévové linie vzduchu a vývoje. Oživují okolí čistou  radostí ze života. Patří k andělům přírody.

Eliael - Anděl překonání sebe sama

Elion - Anděl míru

Elohae - Nadřazený pojem ženské síly elohim

Elohim - Nadřazený pojem pro anděly tvůrce, pravou ruku boží

Elohim-Malakielohim - Jsou to nebežští poslové, kteří čistí a obhospodařují říši minerálů

Emanuel - psaný i Immanuel. Pochází z hebrejštiny a znamená ,,Bůh je s námi" Andělské jméno které podle evangelia sv.Matouše 1,23 bylo určeno pro Ježíše Krista. Je to anděl který spolu se svými legiemi andělských zástupů posílá boží světlo.

Emayisa - Anděl sluneční seéry. Udržuje a živí ve všech stvořeních pud sebezáchovy.

Emcheba - 13.anděl představený 28 domů měsíční sféry.Učí zacházení s magnetickou silou měsíce.

Emedec - Vysoká andělská bytost sluneční sféry, podporuje a střeží klíčivost.

Emfalion - Anděl oblasti zemského pás, který oživuje, řídí a ovládá kvalitu času ( 5 Raka ) Ovládá sílu omlazování buněk a mladistvého, svěží vzhledu.

Emiliel - Anděl činu. Pomáhá při uskutečnování nápadů

Emkebpe - 12.představený andělů 28 domů měsíční sféry. Učí vysokým ideálům lásky. Je andělem manželského štěstí.

Emkiel - Materiální zajištění, pomáhá při budování podstaty.

Emanasut - Vysoká andělská bytost sluneční sféry, vládne praživlu ohně v celém kosmickém řádu, ve všech sférách a na všech planetách.

Emnepe - 15. představený andělů 28. domů měsíční sféry. Učí vlivu božských ctností na anděly a bytosti měsíční sféry.

Emnymar - 10. představený andělů 28 domů měsíční sféry. Ukazuje lidem světlo světa. Střeží a ochraňuje všechno, co je spojeno s těhotenstvím a zrozením.

Empebyn - 26. představený 28 domů měsíční sféry. Střeží a učí mystéria spojení slunce, měsíce, člověka

Emrudue - 7. představený 28 domů měsíční sféry. Přináší štěstí a úspěch.

Emtircheyud - 2. představený andělů 28 domů měsíční sféry.Zná vztah měsíce k rytmu ženy. Vyučuje zákonům biorytmu.

Emtub - Anděl sluneční sféry, řídí osud a karmu všeho

Emcel - anděl sluneční sféry. Podléhá mu zákon dynamiky a expanze na všech úrovních života v univerzu.

Emuyir - Anděl sluneční sféry, vládne praprincipu zdraví, harmonie a boží rovnováhy.

Emvatibe - 4,andělský představený 28 domů měsíční sféry.Crání před záludnostmi a akty pomsty.

Emvetas - Anděl sluneční sféry. Pod jeho vlivem se nacházejí všechny bytosti, které mají rozum a vědomí.

Emzhabe - 27.andělský představený 28 domů měsíční sféry.Střeží a řídí veškerou minerální říši.

Emzhebyp - andělský představený 28 domů měsíční sféry.Ochránce lidí, kteří trpí chorobami vyvolanými vlivem měsíce.

Emzher - 28.andělský představený 28 domů měsíční sféry.Střeží a řídí tajemství vědění., teploty a učí, jak se chránit jakymkoliv způsobem před teplotou.

Emzhit - 18.andělský představený 28 domů měsíční sféry.Učí síle, která činí neviditekným a ochraňuje.

Emzhom - 17.andělský představený 28 domů měsíční sféry.Pomáhá při útocích nepřátel

Enadiel - Anděl který ovládá 2. dům měsíce

Enchede - 6.andělský představený 28 domů měsíční sféry.Anděl lásky

Eneki - Anděl oblasti zemského pás, který oživuje, řídí a ovládá kvalitu času ( 22 Blíženci ) Jeho schopnost spočívá v umění vizí a proroctví.

Eneye - 8.andělský představený 28 domů měsíční sféry. Zná všechny politické a diplomatické záležitosti. Stojí po boku všech lidi, kteří touží po spravedlnosti, pravdě a skutečnému míru.

Equel - Anděl ovládání. Patří ke sféře Marsu. Učí ovládání energií na všech úrovní.

Erab - Anděl sluneční sféry, strážce času a prostoru.

Erakicarison - Anděl oblasti zemského pás, který oživuje, řídí a ovládá kvalitu času( 23 lva ) Učí a překládá obtížné texty, aby se staly pochopitelnějšími.

Eralier - Anděl oblasti zemského pás, který oživuje, řídí a ovládá kvalitu času( 11 štíra ) zabývá se výrobou kamene mudrců

Erathaoth - Vysoký andělský kníže hustších sfér světla. Anděl zjevení a tvarů

Erelim - Ochranují a oživují

Ergomion - Anděl oblasti zemského pás, který oživuje, řídí a ovládá kvalitu času( 23 střelce ) Anděl barev, léčení barvami

Erimihala - Anděl oblasti zemského pás, který oživuje, řídí a ovládá kvalitu času ( 12 Kozoroh ) vyučuje tajemství neviditelného světa

Erimites - Anděl oblasti zemského pás, který oživuje, řídí a ovládá kvalitu času ( 4 střelce ) šíří mezi lidmi na zemi mír

Eros - Anděl světla majáku vesmíru, púodléhají mu andělské zástupy

Erotovi andělé - Andělské zástupy Erota. Jsou přitažlivostí ve všem, co se má setkat. Působí v kosmickém zákonu renozance. Jsou vnímání jako andělé s třemi páry křídel, modrýma očima, vlajícími kadeřemi a jejich oděv se zlatě třpytí. Jejich úkolem je opětné spojení vou velkých sil v univerzu.

Erytar - Anděl oblasti zemského pás, který oživuje, řídí a ovládá kvalitu času ( 19 vodnáře ) mistr elektro fyziky

Erzla - Zářící anděl, který je pánem nad čistým vzduchem

Etamrezh - 21. představený andělů 28 domů měsíčního svitu. Učí jak by se člověk mohl stát odolným proti všem nežádoucím vlivům

Etnbr - Zářící anděl, který vládne nad hustými oblastmi vzduchu.

Etsacheye - 20. představený andělů 28 domů měsíčního svitu.Střeží zná a učí všechny rituály tance, které jsou spojeny s energii a silou měsíce.

Etzybet - anděl sluneční sféry. Střeží správné dodržování univerzálních zákonů v celém univerzu.

Evamel - 30.Anděl 72 andělků božích.

Exgsd - Zářící anděl, který je pánem nad ohnivými říšemi vzduch

Exúsiai ,,Zjevitelé" - Duchové formy mocnosti panstva. Jsou popsány ve Starém Zákoně jako Elohim. Jsou nadřazeni archandělům.

Eytpa - Pán vodnatých oblastí a vzduchu

Ezechiel - Anděl vědění

Ezequeel - Jeden z 2000 andělů, popsaných v knihách Enochových, který sestupuje k lidem a prozrazuje jim tajemství nebes. Učí lidi nauce o oblacích. Byl vypuzen do pekla, protože sváděl lidské ženy.

Ezhabsab - Anděl sluneční sféry. Strážce a znalec všech živých bytostí ve vodě)

Ezheme - 19. představený andělů 28 domů měsíční sféry.Vyučuje všem vlivům zákonitostí a analogií, které mají něco společného s měsícem.

Ezhesekis - 3.představený andělů 28 domů měsíční sféry. Zná měsíční zákony, které pomáhají ke štěstí  a úspěchu ve veškerém pozemském podnikání.

Ezhobar - 14. andělský představený 28 domů měsíční sféry. Vyučuje polarizování sil a odstranování negativních sil přepolováním. Také vyučuje symbolům a znamením měsíce.