F

Fadiel - Jeden ze záživých nebeských velkoknížat, kteří vládnou společně s archanděly. Jeho jméno je plné síly boží (JHVH) andělský kníže božího zjevení ( Kabala )

Faith - Ženská síla, patří k archai modrého záření. Víra, síla, vize. Spolupracuje s archandělem Michaelem a představuje doplňijící ženskou sílu.

Faluna - Anděl oblasti zemského pásu, který řídí a ovládá kvalitu času ( 4 býka ) Zná síly klidu a blahobytu. Kvalita času této světelné síly znamená: oddat se těmto silám.

Faunael - Anděl, jenž zásobuje ducha stromů kosmickou energií

Feeli - Anděl vzduchu

Fenel - Anděl slitžování

Fénix - Služebník ducha pravdy ( podle Enocha ) Obnova vzkříšení

Fermetu - Anděl oblasti zemského pásu, který řídí a ovládá kvalitu času ( 16Ryb ) Je velkým sjednavačem míru. Působí při všech pokusech o mír

Filakon - Anděl oblasti zemského pásu, který řídí a ovládá kvalitu času ( 29Vah ) Věnoval lidstvu smysl pro pořádek a čistotu.

Fireal - Andělské zástupy, které byly Flower A. Newhouse popsány jako andělé, náleží k vlnám andělů ducha svatého. Jsou inspirátory, kteří v lidské duši zažehují oheň boží.  Tím se člověk napravuje a připravuje se na procitnutí do svého božství. Zdržují se ve vyšších dimenzích.

Firkon -Krycí jméno vysoké andělské bytosti, která pracuje na lodích světla. Informoval o nich badatel UFO George Adamskii

Firl - Ohnivá bytost kauzálních světů. Doprovází člověka branami iniciace a osvícení.

Firul - Andělé sluneční sféry. Ochránce zákona pevnosti a soudržnosti ( koheze ) v celém univerzu.

Flabison - Anděl oblasti zemského pásu, který řídí a ovládá kvalitu času ( 5Ryb ) Anděl zábavy, umění a blahobytu.

Florián - Pomocník v nouzi

Foca - Andílek elf, který ukazuje skryté poklady přírody.

Fola - Anděl - Elf, který ukazuje skryté poklady přírody

Folatel - skupina andělů přírody

Forfasan - Anděl oblasti zemského pásu, který řídí a ovládá kvalitu času ( 29Raka) střeží moudrost

Filemon - milující anděl a strážný

Forsteton - Anděl oblasti zemského pásu, který řídí a ovládá kvalitu času ( Ryb ) napomáhá ženám k plodnosti

Fortuna - Anděl štěstí

Frasis - Anděl oblasti zemského pásu, který řídí a ovládá kvalitu času ( 1 vodnáře ) Anděl broušení

Fravaši - Párští andělé, kteří obklopují Ahuru Mazdu. Působí v jeho světle. Odpovídají osobním andělům strážným každého jednotlivce. Po smrti člověka jsou jeho průvodcem. Fravashi je zasvěcen první měsíc devatenáctý den měsíce. Odpovídají také římským génium.

Friagne - Anděl měsíční sféry, je přiřazen úterý. Je spojen se silou východu

Forfur - Plodí blesk a hrom Katolíky byl označen za vypuzence do pekel.

Fusradu - Anděl sluneční sféry, střeží zákony sympatie a antipatie

Fylgjen - Severogermánští. Jsou to bytosti duší, které byly odloučeni od těla člověka. Jsou vnímány hlavně ve snu. Zjevuji se jako ženy., nebo v podobě zvířat. Jsou považovány za ochrané duchy a duchy osudu jednotlivých bytostí. Odměnuje dobro a mstí neposlušnost.