Adam a Eva - NE podle Bible

04.09.2010 18:19

Připomeňme si, že v závěru kosmogonické části spisu o původu světa (NHC druhý spis) se hovoří o zjevení světelného Adama. Touto událostí již vlastně vyprávění přechází v antropogenii, stejně jako spolu též úzce souvisí úseky „na počátku času“ a pouze my je uměle oddělujeme. Temné mocnosti pod vedením prarodiče (demiurga) začínají nejdříve vytvořením člověka jako prostředku proti zásahu světa světla : „ Světelného Adama před jeho odchodem z chaosu spatřily mocnosti a smály se Prarodičovi ( archigenétor) , že lhal, když řekl „ Já jsem Bůh a žádný nebyl přede mnou“ Přišly k němu a pravily.

Pokračování článku

Nachází se v sekci