Arcidémon ženského rodu

11.07.2009 23:01

Astarté: Původně tvořící a níčící bohyně Indoevropanů. Egypťané jí znali jako Athtar ( Jitřní venuše) aramejsky se jí říká Nebeská Jitřenka. Pod jménem Astroarché vládla všem duchům zemřelých, jejižch astrální těl můžeme vidět jako hvězdy. Křes´tané jí ížete pekel Astarotha.proměnili v mužského kn

Proserpina: Původně ženská královna podsvětí. V podstatě je to Indická ničící bohyně Kalí. V křesťanských pověstech vystupuje jako královna ženských démonů

Barbelo: Dcera ženského eóna Pistis-Sofie, která podle gnostiků zplodila vyšší anděly. Byla tak dokonalá, že se o ní šuškalo, že předstihuje dokonce i Otce nebeského, což je zřejmě důvod k tomu, abychom jí našli na seznamu padlých andělů.

Leviatan: Stočená dračice chaosu, jejiž ploutve podle talmuda, vyjadřují takové jasno, že jim zastinují sluneční paprsky. Leviatanovi, často ztotožnovanému s velkým hadem přebývajícím v bezedné propasti, se později přisoudily mužské pohlaví, a stal se králem všech dětí pýchy. Ukazuje se v podobě krokodýla, nebo stočeného hada.

Satanovy nevěsty

Agrat bat Mahlaht a Éšet Zenunim: Obě jsou anděly prostituce

Lilith: Adamová první manželka, divoká a nespoutaná, která se odřekla Boha i mužské části jeho tvorů, je prý Satanovou oblíbenkyní. Lilith se vyznačuje tím, že nepřestává zasahovat člověku ničivé rány, až do dob dnů Mesiášových.

Naama: příjemná, nejsmyslnější a vůbec nejvýrazněji eroticky zaměřena ze Satanových čtyř žen. Kdysi to byla sestra Tubal Kaina a Noema. Stala se matkou velkého Asmodea. Je čtvtým andělem prostituce a nejvyšší svůdkyní lidí i démonů. Satanovi,který rozhodně není žárlivý, se prý náramě ulehčilo, když mu nasadila parohy, a on si tak mohl odpočinout.