Arcidémoni, Pekelná knížata, Nefilim

11.07.2009 23:36

Adramelek: Král ohně. Jeden z trůnů a kancléř Řádu mouchy. Má plnovous, orlí křídla a tělo lva a bývá ztotožnován s obětmi ohňů.

Carniveau: Kdysi kníže mocnosti. Byl údajně jedním z démonů, kteří se zmocnili těla sestry Serafíky z Loudonu.

Python: Nestvůrný had s mimořádným věšteckým nadáním, říká se mu kníže prolhaných duchů.

Sut: Jeden ze synů Eblise, démon much

Kesef: Anděl zloby. který překročil svojí pravomoc, anapadl Mojžíše na hoře Oreb. To jeho uvěznil Áron.

Moloch: Kdysi byl znám, jako kanaánský bůh.

Dubbiel: Kdysi anděl strážný Persie, který zaskočil za Gabriela, když ten byl v dočasné nemilosti.

Mammon: Kníže pokušitelů. Jako arcidémon, je Mammon ďáblem lakoty a chamtivosti. Evropské pekelné encyklopedie uvádějíMammona jako ďábelského vyslance v Anglii, což jasně ukazuje, co si Evropa myslela o britské podnikatovosti.

Rimmon: Nebeský archanděl, velící bleskům a bouřkám.

Knížata

Agares: Tento pekelný kníže, se ukazuje jako stařec sedící obkročmo na krokodýlu nebo na ruce nesoucí jestřába.

Aniquiel: Jeden z mnoha knížat

Ashmedai: Bývalý cherub, spíše filozof, než bytost zlá. Je považován za zcela neškodného. , zato jeho legie jsou i podle pekelných měřítek nezkrotná čelátka.

Astaroth: Údajně se zjevije jako krásný anděl sedící na draku, v ruce maje zmiji.

Balam: Kdysi patřil ke kůru mocnostem andělských, teď je to strašlivý démon, mající hlavy člověka, býka, berana a hadí ocas

Byleth: Jezdí jako smrt na bledém koni

Belfegor: Kdysi kníže kůru knížestev, jeho rodokmen bytosti zla, sahá k moábitskému bohu prostopášnosti. Je znám také, jako démon bdící nad Paříží

Fulcalor: Kdysi patřil ke kůru trůnů, dnes je velkým hubitelem lidí, se zálibou potápění válečných lodí

Isis: Původně to byla Isis. Křes´tané přebarvili na muže

Kakabel: Kdysi andělský kníže, velký astrolog a astronom. Pořád ještě vládne hvězdám a souhvězdím, a velí 365 000 duchům.

Salmael: Kdysi patřil ke kůru andělů, nyní má přímo nutkavý odpor k vyvoleným kmenům izraelským, a k jejich bohu Jahwemu.

Haroth: učitel magie a čarodějnictví

Forneus: Kdysi patřil k mocnému kůrů trůnů, te´d v nepřátelích vzbuzuje lásku.

Raym: Velí třiceti legiím, které používá k plnění svých zvláštních úkolů, níčení všech měst, k nimž pocítí odpor. Bývá vídán v podobě černé vrány, sedící na zdech zřícenin.

Lahaš: kdysi vedl sto osmdesát čtyři myriády duchů, kteří měli zabránit Mojžíšovým modlitbám, aby došly k Bohu. Byl za to potrestán sedmdesáti ohnivámi šlehya vyhnán z blízkosti Božího trůnu.

Gazarniel: Ohnivý anděl, který napadl Mojžíše, ale jeho útok byl odvrácen.

 

Nefilim

 

Helel: Syn kanaánského Šachera, ktrý bývá často ztotožnován se samotným luciferem. Ve skutečnosti je však hlavou Nefilim, obřích bytostí, které zplodily andělé s dcerami Kainovými. Nefilim stavěli Babylonskou věž. Peklo je útočištěm i dalšího nestvůrného potomstva - enim - strašlivých - naphaim, ochabujících, a giborim, obrů, které temní andělé zachránili před potopou.

Někteří následující andělé hrají dvojí hru. Jso pro dobro, i pro zlo

Cammael: byl kdysi hlavou kůru andělských mocností a teď velí tisícům andělům zkázy.

Biqa: Hned, jak byl druhého dne stvořen, se od svého stvořitele odvrátil. Za to byl okamžitě svržen do propasti, kde zmizel jako kámen. Když dosáhl dna, jeho jméno bylo změněno na Kazbeel. ( ten který klame Boha) V téhle úloze se pokoušel, z archanděla Michaela, dozvědět pravé jméno Boha, to však narazil

Cahor: Duch zklamání

Malach-Re: zosovnuje zlo, sám zlý není

Tartaruchus: pekelný dohlížitel

Iniaes: Jeden ze sedmi andělů, zavržením katolíky roku 745. Jeho svěřenci ho prý natolik dráždili, že dobrovolně přeběhl do pekla.

Nergal: anděl moru

Zaphiel: Boží zvěd, je ve skutečnosti dvojí agent, který své nebeské  dvojce kdysi oznámil, že vojsko povstalců je přichystáno k útoku. Od té doby svého činu lituje, a povstalci ho uvítali jako Pekelného hlasatele.

Xaphan: anděl odpadlík, kterého peklo přivítalo mimořádně vřele, protože byl ze všech andělů nejvylezanější. Měl připraven důmyslný plán, jak zapálit nebesa. Ale ještě dříve, než plán mohl provést, byl odhalen.

Melchi Dael: kníže kuplířů

Beresches: ??

Purcuf: Anděl chtíče a smylstva

Dommiel: Protějšek svatého Petra. strážce pekelné brány. Je pravým opakem všeho, co představuje Petr.

Nisrok: Veliké božstvo s orlí hlavou, patřící kdysi ke kůru knížectev. Uctíval je Senacherib, despotický vládce asyřanů. Poté, co v noci jeden anděl Boží pobil tisíce Senacheribových válečníků, byl Nirok tak znechucen, že se přidal k povstalcům. Byl jedním okřídleních strážců stromůnesmrtelnosti, a říká se,  že při výkonu svého nového povolání velkoryse jako šéfkuchař pekelných knížat, okořenuje jídlo plody, tohoto stromu.

Nasr Ed-dín: jeden ze sedmi archandělů jezuitů. Snad je to slavný rozumbrada ze světa islámumulláh Nasr ed-din.