Biblické vducholodě

02.06.2012 20:51

Mojžíš měl svých deset přikázání od astronautů, kteří se svým UFO přistáli na vrcholu hory Sinaj a tam mu předali příslušné desky.

Zmíněné Ezechielovo vidění vykládá Langbein i další ufologičtí interpreti Bible právě na základě tam popsaných detailů jako důkaz přistání nebeského vozu. Langbein připomíná rovněž proroka Eliáše (2,9-11),  který se podle biblického textu vznesl k nebi v ” ohnivém voze s planoucími koňmi”. Nebo co takový Job (37,22):


Více zde: ZDE KLIK POKRAČOVÁNÍ