Darwin nevysvětluje vznik života

24.12.2009 12:53

Celkově se domnívám, že Darwinova evoluční teorie nabízí, přinejmenším po doplnění poznatky moderní genetiky docela soudržní výklad evoluce člověka na Zemi. Současně si ale i myslím, že karmě může náležet ústřední role v pochopení, jak prostřednictvím energie, a  vědomí vzniklo to, co Buddhizmus nazývá schopnost vnímání.

I přes úspěch Darwinovy teorie ale nevěřím, že výklad, který nabízí, je úplný. Ctěl bych připomenout, že ačkoli Darwinova teorie nabízí rozumný výklad evoluce života na této planetě včetně proncipů, na nichž evoluce probíhá, nejsem přesvědčen, že odpovídá na základní otázku po původu života. Samotný Darwin podle mého ani nic takového nevnímal jako závažný problém. Kromě toho se zdá, že výklad pojmu ,,přežití nejzpůsobilejších" vykazuje charakter definice kruhem. Teorie přirozeného výběru tvrdí, že při náhodných mutacích, k němž dochází v genech daných druhů, mají největší šanci na předání dalším generacím ty, jež zajištují největší naději na přežití. Jediný způsob, jak uvedenou teorii ověřit, ale spočívá v pozorování vlastností těch mutací, které přežily. V takovém případě ale vlastně tvrdíme ,,Jelikož tyto mutace přežily, byly to vlastně ony, které měly na přežití největší šanci. "

Z pohledu buddhizmu je v souvislostí s teorií tvrdící, že vysvětluje původ života, představa, podle níž byly všechny podobné mutace pouze náhodnými událostmi, hluboce neuspokojivá. Karl Popper jednou prohlásil, že podle jeho názoru, darwinova teorie nevysvětluje, a ani nemůže vysvětlit vznik života na Zemi. Podle jeho mínění, není evoluční teorie ověřitelná, ale je daleko spíše metafyzickou teorií, jenž přinesla obrovský užitek tím, že udala směr dalšímu vědeckému bádání.

K tomuto tématu Dalajláma píše ,, Empirický problém darwinizmu, ktzerý vidí základní prvek v boji jednotlivců o přežití, spočívá v tom, jak vlastně vysvětlit altruizmus - zda jako jednání směřující ke spolupráci ( například dělení se o potravu) jako způsob konfliktů mezi zvířaty, nebo jako akt sebeobětování. Existuje mnoho příkladů, nejen mezi lidmi, kde se tvorové sami vystavují nebezpečí, aby zachránili druhé. Včela například dá žihadlo, aby ochránila úl před vetřelcem, třebaže to pro ní znamená, že zahyne. I u jiných živočichů je příkladů mnoho.

Postdarwinizmus se pokouší vysvětlit podobné jevy tvrzením, že v určitých situacích právě altruistické jednánízvyšuje naději jednotlivce předávat své kvalitní geny dál . Já si to ale nemyslím.

Když studujete Darwina, zde není vysvětlení, jak vznikl život.