Démoni

11.07.2009 21:02

Démoni mají svůj původ v osobních duších, které byly váženým druhem, zcela běžně rozšířeném po celém blízkém východě. Daimon je totiž řecký výraz pro duši. Démoni byli neviditelní duchovéobývající éterické prostory mezi Bohem a lidskými bytostmi. V době, kdy byla poprvé přeložena Septuaginta, však bylo možné tyto pohanské démony zaměnovat za ďábly.Protože jak židovští Zákoníci, tak i zákoníci rané středověké církve měli ve zvyku všechna božstva a duchy, o niž nebyla zmínka v Bibli, vykázat do pekla, většina pohanských démonů se tím ocitla ve službách zla.