Existuje hmota?

08.01.2013 23:05

Plno lidí se mi ptá, kde beru to potvrzení, že hmota jako taková neexistuje. Přesně tak, jak tvrdí i křesťanští vědci. Koukněme se tedy, co o hmotě tvrdí kvantová fyzika. Z kvantové pozice se vlastnosti hmoty popisují takto: na mikroskopické úrovni je hmota diskretizována , přičemž jednotlivé častice mají zároveň vlastnosti vln.
Kvantová fyzika určuje také pravděpodobnost přítomnosti té které částice v daném bodě. Nejzajímavější je, že jediným časem, v němž se elementární částice ( hmota na mikroúrovni ) projevují jako částice, je čas,kdy je pozorujeme. Experimentální objevy ukazují, že když není elementární částice pozorována, je vždy vlnou. Jaký je tedy vztah mezi myšlenkou a hmotou? Jak by naše zakladatelka paní Eddy řekla, jaký je vztah mezi smrtelnou myslí a hmotou?