Fantastická hypotéza – čas se podle španělských vědců navždy zastaví

28.07.2012 07:55

Každý z nás se někdy zamyslel nad podstatou času. V závislosti na konkrétní situaci se nám někdy zdá, že letí jak o závod, jindy se nekonečně táhne. Nicméně o existenci času nikdo z nás nepochybuje. Vědci se přitom zcela vážně zabývají dost fantastickou hypotézou, podle které jednou čas zcela skončí.

Vědci z Baskické univerzity a z univerzity v Salamance dospěli k závěru, že čas se zpomaluje a jednou se zastaví. Podle jejich hypotézy se vesmír nerozpíná tak rychle, jak se předpokládalo, ale naopak s jistým zpomalováním. Jakmile se jednou expanze vesmíru zastaví, zastaví se i čas. “Vše na tomto světě ustrne, stejně jako na momentce,” soudí španělští vědci.

Jako příklad uvádějí Zemi, která se kdysi otáčela mnohem rychleji než dnes. Před čtyřmi miliardami let trval jeden pozemský den přibližně šest hodin. Není vyloučeno, že za milióny let bude den trvat třeba tisíc hodin. A za další milióny let se zemská rotace zastaví úplně. Naše planeta není unikátní, stejně jako ostatní kosmická tělesa podléhá obecným vesmírným zákonům.

Teorii španělských vědců neberme jako další z apokalyptických vizí. Pokud se čas skutečně zastaví, dojde k tomu až za mnoho miliard let, kdy už lidstvo stejně nebude existovat.

Hypotéza, se kterou přišli Španělé, má podle kosmologů z univerzity v Cambridge racionální jádro. Vzhledem k tomu, že čas se jako fyzikální veličina objevil při Vekém třesku je pravděpodobné, že může zrovna tak i zaniknout. Zkrátka dojde k opačnému jevu.

ZDROJ PROČ PROTO