Fenomén života 2

05.10.2009 00:00

bhagavadgitha 2,20-25/ Duše se nikdy nerodí ani neumírá. její existence je trvalá, nikdy nemůže přestat existovat. Je nezrozená, věčná, stálá a prapůvodní. neumírá, když tělo podléhá zkáze. Jako člověk odkládá starý šat a bere si nový, tak i duch odkládá vysílené tělo, a bere si nové. Duše nemůže být nikdy rozsekaná žádnou zbraní, spálená ohněm, rozmočena vodou nebo vysušena větrem. Duše nezpráchniví, ani se nerozpustí. Je věčná, všudypřítomná, neměnná, statická a věčná táž. kdo toto všechno zná, nebude se nikdy rmoutit kvůli tělu.

Rozumí se samo sebou, že všechny tyto vlastnosti duše, nositele vědomí v těle, se vyskytují mimo oblastpozorovatelných molekulárních interakcí a tradičními přírodovědnými metodami je nelze postihnout.