Gnostici a Kosmologie

24.07.2010 17:51

Gnostický obraz světa se, co se vnější stavby světa týče, příliš neodlišuje od obrazu pozdně antického. Gnóze předpokládáantický systém světa, dává mu však ale zcela nový význam a vkládá do něj několik nových detailů. Zemi, nacházející se podle geocentrického systémuve středu kosmu, obklopuje prostor vzduchu a osm nebeských sfér ( dvě další se podle Ptolemaia starají o přesný oběh nebeských těles, v gnózi však nehrají žádnou roli). Z osmi nebeských sfér, je sedm planetárních ( k nímž vedle Merkuru, Venuše, Marsu, Jupiteru a Saturnu, náleží též Slunce a Měsíc) a na ně navazuje sféra stálic. Mimo ně leží říše Neznámého Boha  Pléroma (Plnost) vždy s vlastními odstupňovanými světy (aióny).

čti dále v sekci Gnostici - článek

                                      sekce