Gnostikové v textech herezelogů

01.01.2012 11:31

Gnoze sama sebe nechápe jen jako naukui, nýbrž rovněž jako zvláštní společenství lidí s určitými postoji. S tímto aspektem jsou herezeologové více či méně obeznámeni díky velkému množství sekt, jejíž jména určovali podle určitých charakteristických znaků, podle jeich zakladatelů atd. Nebo jejich jména majíé původ v sebeoznačování právě těchto sekt ( což nejde v jednotlivostech vždya dokázat )

Pokračování článku zde klik

uloženo v sekci zde klik