Hlavní je Satanel

11.07.2009 16:02

Alias, Lucifer, Sammael, Beliel, Azazel, Belzebub, Duma, Gadreel, Sier, Samael, Mefistofeles a Asmodeus. Všechny tyto jmena nosí. Většina autorit se shoduje na tom, že byl kdysi nejmocnějším Serafem. V téhle původní podobě, bývá líčen jako bytost s dvanádti křídly. Před svým pádem nosil ostatní anděly jako roucho, a všechny předčil svou nádherou i znalostmi. Zdá se být zcela na místě, že tento Kníže temnot, lží a klamů, schovává za tolika přezdívkami. Ale Satan ve svých podobách spojuje řadu starověkých božstev. Má rohy, chlupaté nohy, kopyta a obrovský penis dávného smylného lesního boha Pana. Má hrozivý blyštivý trojzubecboha podsvětí, hadí podobu leviatana, a šest křídel děsivých babylónských duchů. Je zároveň zlým i zlem. Má v sobě všech sedm smrtelných hříchů -

  1. Luciferovou pýchu
  2. Mammonovu lakotu
  3. Satanův vztek
  4. Asmodeovu chlípnost
  5. Belzebubovu pýchu
  6. Leviatanovu závist
  7. Belfegorovu lenivost

Objevíme ho i za jinými maskami a pseudonymy. Z kartotéky jich uvedu jen několik.

1. Abadon - Takhle znělo hebrejské jméno Apollyona, anděla bezedné propasti. Židé si od babybolannů vypůjčili jejich sedmivrstevný model podsvětí a vytvořiliGehhenu, jejiž temný knížese jmenuje také Arsiel. To znamená Černé slunce= záporné  slunce antihmoty. V jámě uprostřed nejnižší vrstvy sídlí hadí anděl Appolyon, padlý řecký Bůhslunce Appolón, král ďábelských kobylek.

2. Sammael - Tenhle pseudonym je sumerského původu. Sam znamená jed, Sammael tedy znamená jasný a jedovatý, v překladu anděl jedu. Je také andělem smrti. Jede titul ho výslovně označuje za vůdce satanů. Vysvětlení najdeme opětovně v Enochovi1, kde Zákoník podává své první očité svědectví o setkání s Pánem (Enich 40,6) Při tomto setkání se Uriel pře se Satany a odmítá jim dovolit, aby předstoupili před Pánaa obvinili pozemšťany. Zdá se, že na tomto místě mluví Enoch o satanech, jako o někom kdo prosazuje zákon.

Sammael znám jako velký had s dvanádti křídly, válčící za sebou sluneční soustavubývá obvinován, že právě on je tím hadem, který uvedl k pokušení Evu.

3. Beliel - Kníže vládnoucí v Šeolu ( část pekelných končin) Belier znamená bezcený. Beliar sám nám v evangeliu sv.Bartoloměje říká, že napřed jsem se jmenoval Satanel, což znamená posel Boží, ale když jsem zavrhl obraz Boží, mé jméno bylo Satans, to je anděl řídící peklo.

4. Belzebub - Belzebub byl původně kanaánské božstvo. Jeho jméno znamenalo,,Pán Domu" V mnoha starověkých nánoženstvíchduše nosily mouchya také se věřilo, že když žena spolkne mouchu, počne. Řecké slovo psýche vlastně znamená motýl. Jako Pán much byl Belzebubpsychopompem, neboli pánem duší. Nehledě na tuto významnou funkci, ho tři apoštolové uznali za ztělesněné zlo,,Pána chaosu" a vrchního démona. Kristus, když sestoupil do podsvětí, prý Belzebubovi za to, že pomáhal při odvedení Adamaa dalších svatých, svěřil vládu nad peklem. Podle Georgese Gurdžijeva byl Belzebub mimozemšťan tesknící v hnusném vyhnanstvídaleko od svého milovaného nekonečna, a který si ze země udělal předmět soukromého studia.

5. Azazel - Podle Enocha byl Azazel jeden z dalších padlých andělů. Podle jiných pramenů byl hlavou Gregorů. V okultní tradici je to démon ze sedmi hadími hlavami, z nichž každá má dva obličeje. Také se říká, že prý měl dvanáct křídel. Rabínská i islámská pověst tvrdí, že to byl právě on, kdo se odmítl poklonit Adamovi, když tato prcní lidská bytost byla představovaná ostatním nebeským potentátům. To on položil tu slavbnou otázku, proč by se syn ohně, měl sklánět synu hlíny.

6. Mastema - Mastema je hebrejský výraz pro nepřátelství či nepřátelský. Je to anděl žalující, pokušitel i kat, a jako takový neúspěšně ukládal o život Mojžíšovi. To on zatvrdil faraónovo srdce, a egyptským čarodějům pomáhal v boji proti židům. Zahubil egyptské prvorozené, a je prvním jménem uváděným maĺ achem čili Božím stínem, který se od Boha odloučil.

7. Lucifer - Lucifer, Světlonoš, Syn Jitra, Drak úsvitu, kníže vzdušné moci, byl kdysi považován za největšího z andělů a oblíbence Boha otce. Byl však také první, který se od Boha odloučil. Podle jedné interpretace pádů zešílí žárlivostí, když Bůh otec prohlásí za Syna Luciferova bratra Jesuala. Ze své hlavy přivede na svět hřích, a když se sním spojí, stane se otcem smrti. Je svržen z nebes, a dostane se mu nového jména -Satan-el = odpůrce. Jeho pádjako pád blesku do propasti, nám připomíná, že židé byli dlouho v Egyptě. Existuje totiž egyptský Bůhs podobou hada, který je otcem blesku a který podobně padl z nebes na zem. Babylónský Zú byl rovněž bohem majícím podobu blesku, který jako ohnivý létající drak spadl z nebes, což nám připomíná, že Lucifer byl kjdysi seraf. Lucifer, tak jako jeho dvojče Kristus, je syn, který se postaví proti starému otci(Kristus židy obvinil, že uctívají nepravého Boha) a pak padá z nebes, jako falický blesk porazí bezednou propast matky - Bohyně Hél. Hel byla kdysi děložnou svatiní, lůnem či posvátnou jeskyní znovuzrození. Kristus jako Bůh je milencem-synem Pany Marie, své matky. Brunhilda byla vůdkyní valkýr, severských andělů smrti. Její jméno znamená hořící peklo. Jak vidíme, v podsvětí není nikdy všechno tím, čím se zdá na první pohled.