Enochova mise do sedmého nebe - Jan.A.Novák

11.05.2014 18:06

Motto - Obrovské pak byli na zemi v těch dnech: ANO I POTOM, KDYŽ VCHÁZELI SYNOVÉ BOŽÍ K DCERÁM LIDSKÝM, ONY RODILY JIM.  ( Genesis, 1.Mojžíšova 6:2:4)

Na první pohled je to jen jedna nevýznamná věta starozákonní knihy Genesis: ,, Chodil Enoch stále s Bohem a nebyl více vidín, neb vzal si ho Bůh." Pokud jste realistického založení, můžete si jí vyložit úplně jednoduše. Pan Enoch byl pobožný muž a nakonec umřel. Nic divného. Jenže.