Je Ježíš zplozen z panny?

10.08.2011 12:33

Gnostici převážně považují ježíše za pouze dočasný příbytek Krista nebo spasitele, jenž na Ježíše sestoupil při jeho křtu v podobě holubice a pak se ještě před ukřižováním od něj oddělil. Narození Krista je podle tohoto pojetí zcela vyloučeno. Tuto koncepci zastával podle Eirénaiova podání již první doketaKhérinthos z Malé Asie ( +polovina  2 století )

Pokračování krátké zprávy zde

v sekci Gnostici Zde