Kdo byl ve skutečnosti „Ježíš Kristus“

12.05.2010 03:58

V sekci Bible NeBible přibyly dva články. Je to gnostické srovnání s Biblí, kdo byl ve skutečnosti Ježíš kristus. autor k tomu na svých stránkách píše ,,...tvrzení, zastávané a tradované církví podle textu Bible, že „učení Ježíše Krista“ je originálním učením židovského Spasitele, je neudržitelné. Kritické srovnání gnostických spisů a „učení Ježíše Krista“ v Bibli plně potvrzuje domněnku o zfalšování celého učení gnostiků ve prospěch židovství a že Bible je pouze sekundárním a napodobujícím pramenem, který svaté učení podává v silně deformované podobě.

 

Kapitola 1 

 

Kapitola 2

Bible - NeBible

Srovnání výroků 2 - pokračování

12.05.2010 03:56
7/ Důkazy, že Hippolytův „Basilides“ je také sestaven z výroků Simona Mága Společná témata a fráze: a / stejná literární fráze „Basilides“ 22,1: „V tomto semeni bylo již uloženo vše, co se může jmenovat, nebo když se to nenalezne, také přejít..“ srovnej se Simon Mág, Megale apofasis...

Srovnání výroků “otce gnoze“ Simona Mága s výroky „Ježíše Krista“ v Bibli

12.05.2010 03:37
Nyní Vám předkládám text, který na kterým si dali gnostici na jejich stránce tvrdou práci. Udělejte si kafe, a pořádně se začtěte, třeba i několikráte za sebou. Originál textu pochopitelně najdete ZDE a je možnost si stáhnout i ve wordu takto. Kdo byl ve skutečnosti „Ježíš...

Tomášovo evangelium

05.12.2009 21:41
Tomášovo evangelium je součástí souboru gnostických spisů objevených v egyptském Nag Hammádí v roce 1945 (NHC II/2). Nejnovější výzkumy posunují vznik evangelia stále hlouběji do minulosti, do let 70 až 80 našeho letopočtu nebo i do poloviny prvního století a ještě dříve. Tři fragmenty textu jsou...

Jak to bylo s Ježíšem?

07.07.2009 23:49
P Krássa ve své knize velmi diskrétním způsobem označuje průběh pohlavního aktu,přičemž konečné zplození mohlo proběhnout uměle.Zarážející obdobu nalezneme také v Novém zákoně.Skutečně se vyplatí vyhledat si dotyčné místo v Bibli,kde je nastávající zplození Ježíše Krista vyvolené Panně Marii...

Mytologie

07.07.2009 23:48
Informace o stvoření člověka můžeme v současné době čerpat pouze z legend a mýtů různých národů naší planety.Mnozí vědci nepokládají pověsti za věrohodný zdroj poznatků a odkazují je do říše bajek.Já se přes tyto výhrady domnívám ,že mýty obsahují reálné jádro,které v nich můžeme nalézt,byt´ obsah...

Pátraní po Ráji 2

07.07.2009 23:39
Ted vám předložím tři různé výklady možné zeměpisné lokalizace zahrady Eden.Walter Jorgen Langbein studoval evangelickou teologii v Erlangenu.Specializoval se na překlady z hebrejštiny biblických textů.Ve svých článcích razí vskutku odvážnou teorii ,že v bibli se nevypráví o stvoření světa,ale o...

Eva, Adam a jejich děti

07.07.2009 23:39
Každý ví ,že Starozákonní příběhy hovoří o jednom prvním muži,Adamovi,a jedné první ženě,Evě.Z nich pochází,pokud budeme věřit Bibli,všech šest miliard současných lidí.Země je tedy planetou,na které je incest něčím zcela samozřejmým,-všichni jsme bratři a sestry. Ale Teologové okamžitě vztyčují...

Pátrání po Ráji 1

07.07.2009 23:38
Legenda o Ráji sahá do samých počátků historie lidstva.V Biblických textech se však slovo ráj nevyskytuje.Místo toho se používá výraz zahrada Eden.Britský badatel George Smith objevil roku 1873 ve zříceninách na okraji severoiráckého města Mosul asyrské tabulky,jež se mu podařilo...

Bible je soubor pohádek

07.07.2009 23:37
Bible je plna rozporů.Již samotné stvoření je v této knize knih popisováno ve třech verzích.Nejstarší předloha vznikla někdy mezi lety 1200-900 př.nl.V Mojžíšových dobách.Tehdy opustily semitské kmeny Sinajskou poušť a přestěhovali se do Kanaánu.Postupně z nich tak vznikl jednotný Izraelský...

Nesrovnalost v zahradě Eden

07.07.2009 23:36
Jednou z nejznámějších rekvizit Starého zákona je strom života a poznání.Je o něm zmiňováno až na konci vyprávění o Edenu.Podivní je postup Boha,který Adama poučoval(ještě před stvořením Evy):Z každého stromu v zahradě smíš jíst.Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejez.V den kdy bys z něho...