Křesťanská a gnostická soteriologie

08.06.2011 23:15

Je známo, že poskytlo rozlišení pozemského Ježíše a nebeského Krista gnostické christologii prostředek, s jehož pomocí byla práva jak ryze gnostické, tak i křesťanské soteriologie. Na příkladu knihy ,,Báruk" gnostika Iústína je vidět, jak Ježíš jedná na základě pověření od anděla Báruka a jemu zachovává věrnost. V setovských textech je to nebeský Sét jenž se zjevuje Ježíši, jako v Evangeliu Egypťanů , kde je velký nepomíjívý Sét, syn nepomíjivého člověka Adamanta, jednak zjevně ztotožněn s ,,velkým Kristem!, jednak Ježíše živého.....oděl a skrze něho přibil na ( Kříž) síly třinácti aiónů ( stvořitele světa ). Stejně tak se říká na konci Protennoie ve třech tvarech o Sétovi - Kristu: Já sám jsem oděl Ježíše. Sňal jsem jej ze dřeva (kříže), jež je prokleté, a přenesl jsem jej do domu jeho Otce. Zatímco Ježíš se jako dočasné pozemské zjevení Krista ujímá zmíněné úlohy zjevitele gnostických nauk, je Kristus vyšší bytostí světla dlící od počátku v pléromatu u ,,Otce! a je zpravidla označován jako jeho obraz , jako samovzniklý, je ,,syn!, prvorozený (resp. s nomi ztotožňován).

Pokračování článku zde klik

V kategorii Gnostici zde klik

http://tajnespisy.webnode.cz/news/krestanska-a-gnosticka-soteriologie/