Legenda 5

12.07.2009 16:01

Na počátku světa, podle některých to bylo hned druhý den po stvoření, se na nebesích strhla strašná bitva. Bůh stvořil anděly se svobodnou vůlí, ale viděl, že jsou omylní. Všemohoucímu nebyla po chuti myšlenka, že jeho stvoření mohou hřešit a podle všeho taky budou. Mnoho z nich tedy posílil aktem milosti, to jim umožnila hluboce chápat všechno, co se ve vesmíru děje, i jejich jedinečné místo, které jim uprostřed toho všeho připadlo. Potom Bůh stvořil skupinu andělů druhou, ale těm svou milost odepřel, a noví andělé se jali vesele hřešit. Mezi oběma stranami vypukla válka a Michaelovi, který se samozřejmě těšil výhodě Boží milosti, se podařilo svrhnou legie hříšníků z nebes.

Blog

Jak soustředit mysl

27.02.2010 10:22
Na blogu buddhisty, prosím odkliknout zde, začala mini série, jak soustředit svojí mysl. V nejbližší době přibudou další články k této sérii. KLIK

Záhada vědomí 3

14.02.2010 12:33
Podle buddhismu existují  tři, zásadně odlišné, rysy světa podmíněných věcí – tedy světa, v němž žijeme. *** Hmota – hmotné objekty Mysl – subjektivní zkušenosti Abstraktní objekty – mentální útvary V případě hmotného světa není mezi buddhistickým myšlením a moderní vědou žádný...

Záhada vědomí 2

10.02.2010 12:32
otázka vědomí přitahovala v dlouhé historii buddhistického myšlení  značnou míru pozornosti. pro buddhismus má  - k vzhledem jeho základnímu zájmu o otázky spojené s etikou, spiritualitou a překonáním utrpení - pochopení vědomí, jenž je pokládáno za stěžejní vlatnost vnímajících bytostí,...

Záhada vědomí - 1

02.02.2010 12:31
Štěstí při setkání s někým, koho milujete, smutek ztratíte li někoho, na kom Vám záleží, síla živého snu, klid který přináší procházka zahradou za jarního dne, naprosté pohlcení ve stavu meditace. To všechno spolu dalšími zážitky dává podobu zkušenosti s vaším vědomím. Bez ohledu na...

Darwin nevysvětluje vznik života

24.12.2009 12:53
Celkově se domnívám, že Darwinova evoluční teorie nabízí, přinejmenším po doplnění poznatky moderní genetiky docela soudržní výklad evoluce člověka na Zemi. Současně si ale i myslím, že karmě může náležet ústřední role v pochopení, jak prostřednictvím energie, a  vědomí vzniklo to, co...

Jsou si lidé a zvířata rovni?

23.12.2009 12:52
Základní rozdíl mezi buddhizmem a vědou ( zda má předěl vést mezi vnímajícím a nevnímajícím, nebo mezi živým organizmem a neživou hmotou) má významné důsledky. Mimo jiné se jedná o rozdílný pohled na vědomí. pro vědu, tedy biologii, je vědomí druhořadé, nebo´t, jak tvrdí, se jedná o vlastnost...

S vesmírem vznikl život. Jak?

20.12.2009 12:51
V minulém článku jsem psal o vzniku vesmíru, jako, kdyby se skládal pouze z neživé hmoty a energie. Výsledkem toho všeho je vznik galaxií, černých děr, hvězd, planet a stamiliónů divokých vesmírních částic. Nicméně, pořád je zde otázka, kde se vzalo, či z čeho vzniklo, vědomí. V představách...

Velký třesk - opravdu?

19.12.2009 12:50
Koho se kdy nezmocnila posvátná úcta při pohledu do hlubin oblohy poseté hvězdami za jasné noci? A kdo si kdy nepoložil otázku, zda za celým vesmírem nestojí nějaká inteligence? Kdo se neptal sám sebe, zda je naše planeta jedinou, která nabídla příznivé podmínky pro existenci živých bytostí? Podle...

Posmrtné pekelné zkušenosti

15.12.2009 12:49
Posmrtné zkušenosti. příběhy lidí, kteří se ocitli na druhé straně, na straně jiného světa. Povíme si několik příběhů, ale napřed se podíváme shrnutě, co nás čeká hned potom, co se naše duše oddělí od těla. Možná se optáte, jeli to vůbec možné. odpovědi najdete například zde. Nebudu to zde...

Proč si nepamatujeme minulé životy?

11.12.2009 12:48
Předpokládám, že tento blog již nějakou dobu čtete. Tak malé shrnutí ve zkratce. Existují tři úrovné mysli. Hrubá, jemná  a velmi jemná. Tou velmi jemnou je jasné, ovšem pro hmotné oči neviditelné, světlo. Jemnými úrovněmi mysli jsou ty, kterými procházíme po prožitku jasného světla, v...
1 | 2 | 3 >>