Legenda 6

12.07.2009 16:09

Tato verze je promyšlenější. Hra začíná , když se ďábel a andělé už oddělili od Boha. Dopustili se už hříchu pýchy a jejich láska k sobě samým je věší, než jejich láska k Bohu. Ďábla sžírá nenávist k lidskému rodu a už se mu také podařilo svést Evu, za což ho Bůh proklel. Ale sjutečný pád sil temnot nastává až Kristovým narozením a utrpením. Až do této chvíle dovolil Bůh ďáblovi a jeho andělům pokoušet lidský rod. Jenomže Bůh nechal vytvořit Krista jako návnadu. Kníže temnot, který se sžírá nenávistí k lidskému pokolelní, spolkl návnadu i s háčkem. Když ale Satan po kořisti chńapl, nepoznal, že je to návnada (Kristus) a tím porušil podmínky úmluvy, kterou s Bohem měl. Dohoda totiž zněla tak, že ďábel má moc jenom nad hříšníky, a protože úmluvu porušil, propadl zatracení.

Satanův pád - sedm legend

Legenda 7

12.07.2009 16:22
Když Bůh představil Adama potentátům, Satan, tehdy nejvyšší seraf a vládce nebes, se před novým stvořením odmítl poklonit.  ,,Jak se syn ohně může klanět synovi hlíny?"zněla jeho odpověď. Boha odpověďnaštvala, a jeho reakce byla rychlá. Když svého ex vladaře svrhoval do propasti, jedna třetina...

Legenda 6

12.07.2009 16:09
Tato verze je promyšlenější. Hra začíná , když se ďábel a andělé už oddělili od Boha. Dopustili se už hříchu pýchy a jejich láska k sobě samým je věší, než jejich láska k Bohu. Ďábla sžírá nenávist k lidskému rodu a už se mu také podařilo svést Evu, za což ho Bůh proklel. Ale sjutečný pád sil...

Legenda 5

12.07.2009 16:01
Na počátku světa, podle některých to bylo hned druhý den po stvoření, se na nebesích strhla strašná bitva. Bůh stvořil anděly se svobodnou vůlí, ale viděl, že jsou omylní. Všemohoucímu nebyla po chuti myšlenka, že jeho stvoření mohou hřešit a podle všeho taky budou. Mnoho z nich tedy posílil aktem...

Legenda 4

12.07.2009 15:46
Pýcha. Enoch sám podává o pádu další, poněkud rozporuplnou zprávu ve své druhé kronice. V knize tajemství, líčí, jak jeden z andělských kůrů, poté co se odvrátil od kůru, který byl pod ním, pojal nemožnou myšlenku, že svůj trůn umístí výše, než oblaka nad zemí. S tpouto legendou se setkáme hned na...

Legenda 3

12.07.2009 15:31
Třetí zprávu o pádu máme od Enocha. Uvádí asi dvě stě Synů Božích, kteří se asi před dvanácti tisíci lety snesly na horu Hermon. Původně pomáhali archandělům při stvoření Ráje. Zároveň začali lidi učit některým vymoženostem civilizace. Potíž byla v tom, že činnost, které se věnovali ve volném čase,...

Legenda 2

12.07.2009 15:24
Druhé vysvětlení pádu má co do říše, i obsahu rovněž povahu kosmickou. Jeho autorem je jeden z nejvýznamnějších teologů z počátečního období řecké církve. Origenes Alexandrijský tvrdil, že Bůh stvořil určitý počet andělských bytostí, rovnoprávných a svobodných. Na základě své svobodné vůle, se...

Legenda 1

12.07.2009 15:15
Ďábel byl původně temnou součástí Boha. Představoval tu část Boha, která byla obrácena k lidstvu. Tento pojem byl přeložen jako angel=posel. Posel byl vlastně stinnou částí Boží, schopnou komunikovat se smrtelníky. Jeho jasná část byla totiž příliž hroznána to, aby jí lidské bytosti snesly. Jak se...

Pekelní andělé

Arcidémoni, Pekelná knížata, Nefilim

11.07.2009 23:36
Adramelek: Král ohně. Jeden z trůnů a kancléř Řádu mouchy. Má plnovous, orlí křídla a tělo lva a bývá ztotožnován s obětmi ohňů. Carniveau: Kdysi kníže mocnosti. Byl údajně jedním z démonů, kteří se zmocnili těla sestry Serafíky z Loudonu. Python: Nestvůrný had s mimořádným věšteckým nadáním, říká...

Arcidémon ženského rodu

11.07.2009 23:01
Astarté: Původně tvořící a níčící bohyně Indoevropanů. Egypťané jí znali jako Athtar ( Jitřní venuše) aramejsky se jí říká Nebeská Jitřenka. Pod jménem Astroarché vládla všem duchům zemřelých, jejižch astrální těl můžeme vidět jako hvězdy. Křes´tané jí ížete pekel Astarotha.proměnili v mužského...

Pekelná šlechta

11.07.2009 22:02
Tito temní andělé pocházejí z ostatních devíti andělských kůrů. Jejich pád do temnot zapříčinil buďto hřích nebo drzá pýcha. V této skupině platí, že čím vyšší byla původní pozice příslušného jedince na nebesích, tím hlubčí byl pád.  Baal-Berit: Bývalý kníže cherubů a nyní velekněz a mistr...

Synové Boží

11.07.2009 21:15
Synové Boží, taky strážcové, byli posláni z nebes, aby lidi učili, podlehli však nanejvýš svůdním tělům Kainových dcer. Pokušení prý podlehlo devět desetin z nich, a teď pobývají buď ve třetím nebi, nebo v pekle. Zdá se, že Gregorové měli dva vůdce. Azazela a Semjazu. Z těch dvou, se se ze svých...

Ďáblové

11.07.2009 21:10
Ve srovnáním s démony, mají ďáblové mnohem vznešenější rodokmen. Slovo ďábel je odvozeno z řeckého diabolos, tedy pomluvač, křivopřísežník, nebo protivník. Když byl do řečtiny přeložen Starý Zákon, výraz diabolos byl použit jako ekvivalent slova Satan.

Démoni

11.07.2009 21:02
Démoni mají svůj původ v osobních duších, které byly váženým druhem, zcela běžně rozšířeném po celém blízkém východě. Daimon je totiž řecký výraz pro duši. Démoni byli neviditelní duchovéobývající éterické prostory mezi Bohem a lidskými bytostmi. V době, kdy byla poprvé přeložena Septuaginta, však...

Hlavní je Satanel

11.07.2009 16:02
Alias, Lucifer, Sammael, Beliel, Azazel, Belzebub, Duma, Gadreel, Sier, Samael, Mefistofeles a Asmodeus. Všechny tyto jmena nosí. Většina autorit se shoduje na tom, že byl kdysi nejmocnějším Serafem. V téhle původní podobě, bývá líčen jako bytost s dvanádti křídly. Před svým pádem nosil ostatní...