Legenda 7

12.07.2009 16:22

Když Bůh představil Adama potentátům, Satan, tehdy nejvyšší seraf a vládce nebes, se před novým stvořením odmítl poklonit.  ,,Jak se syn ohně může klanět synovi hlíny?"zněla jeho odpověď. Boha odpověďnaštvala, a jeho reakce byla rychlá. Když svého ex vladaře svrhoval do propasti, jedna třetina andělů se rozhodla Satana následovat. Satan miloval Boha z andělů nejvíce. Nemohl se proto poklonit adamovi, když miloval a uznával pouze Boha. Navíc Bůh před výtvorem Adama jasně řekl, aby se andělé klaněli jen jemu, Bohu. Satan se tedy nemohl poklonit Adamovi.