Mytologie

07.07.2009 23:48

Informace o stvoření člověka můžeme v současné době čerpat pouze z legend a mýtů různých národů naší planety.Mnozí vědci nepokládají pověsti za věrohodný zdroj poznatků a odkazují je do říše bajek.Já se přes tyto výhrady domnívám ,že mýty obsahují reálné jádro,které v nich můžeme nalézt,byt´ obsah mýtů odpovídá původnímu dění už jen z části a byl v průběhu staletí upravován kronikáři,kteří původní události neporozuměli.Z mýtů o stvoření člověka vyplývá,že se mohlo jednat o plánovaný experiment.Zdá se,že inteligentní forma života na naší planetě vznikla jako výsledek genetických pokusů.Ale čí to je dílo?Mimozemštanů?nebo Pozemnštanů cestující časem?Nebo jsou to všechno jenom pohádky?.

Za poměrně přesné informace o událostech,jež se přihodily v dobách kdy Království sestoupilo z nebes (jak stojí v legendách)vděčíme pečlivým záznamům sumerských a Babylonských učenců.Dalším významným pramenem jsou legendy latinskoamerických indiánů,především kniha Popol Vuh.V Farkas píše.Když vesmírní cizinci(a já dodávám proč ne cestovatelé časem?)poprvé navštívili Zemi,žili zde hominidi s poměrně málo vyvinutou inteligencí.Návštěvníci začali okamžitě pro své účely využívat nerostné bohatství naší planety.Nejprve museli přiložit ruku k dílu sami.Na namáhavé práce byli určeni bohové(tehdejší obyvatelé je měli za bohy)nižších kategorií,čili pozemní personál.V Sumerských kronikách se dočteme.Když bohové podobní lidem plnili své povinnosti,byla jejich námaha velká a práce těžká.Nepřekvapí nás že k činostem patřilo třeba i hloubení řečišt.Obzvláště obtížná práce musela být i v dolech.Farkas píše Podle sumerských klínopisných záznamů probíhala těžba čtyřicet let klidně.Potom se však tito dělníci vzepřeli a pokusili se o povstání.Bohové spálili své nástroje ,a táhli k bráně hlavního Boha.Hlavní bůh nejprve vyslal k původcům nepokojů svého vyjednavače a pokusil se zahájit jednání z pozice síly.Požadoval nejprve okamžité vydání strůjce spiknutí a jeho popravu.Narazil však na tvrdý odpor pozemního personálu.Vzbouřenci nikoho nevydali ,naopak požadovali okamžité snížení pracovní zátěže.Otec hlavního Boha se vzbouřenců zastal a bratr hlavního boha dostal spásný nápad.Navrhl aby bohové stvořili lulu ,poddajného nevolníka .Návrh se dočkal všeobecného souhlasu,což nikoho nepřekvapilo.Profesor Samuel N.Kramer informuje ve své knize Dějiny začínají v Sumeru o dvou obsahově shodných tabulkách které pojednávají o stvoření člověka.Obě obsahují přesné údaje o průběhu experiment,jehož výsledkem byl zrod inteligencí obdařeného dvounožce.Tabulka je bohužel poškozena,a některé věty jsou nečitelné.Zjevně však obsahuje informace o typu laboratorních pokusů ,možná se jednalo i o klonování.Podobný náznak nalezneme i v biblické knize Genesis Učiňme člověka aby byl našim obrazem podle naši podoby.V už zmíněné knize Dějiny začínají v Sumeru reprodukuje profesor Kramer sumerský text ,v němž se jasně dočteme ,že homo sapiens skutečně vznikl během procesu umělé genetické mutace.Následný překlad je přesný.V onech dnech v komoře stvoření bohů ,v jejich domě duku byli stvořeni Lahar a Ašnan ...aby udržovali čisté ohrady pro ovce,proto byl člověku vdechnut dech života.Lahar a Ašnana ztělesnují v sumerském eposu role Adama a Evy ze Starého zákona.