Návraz částic světla

20.11.2010 18:36

Proces přivádění částic světla z temnoty zpět do vlasti světla, jejž zahájila gnoze, může být přirpzeně uskutečněn teprve smrtí, když se duch či duše (jako opisy božské částice světla) oddělují od těla. Pak začíná vlastní osvobození, o něž gnostik usiluje.  ,,A až všichni vyvolení opustí zvířeckost (tj tělo ) , světlo se stáhne ke své podstatě a jeho podstata ho k sobě příjme jako dobrého služebníka, píše se v Tomášově knize.

Pokračování článku zde

V tématu zde