Nebe 1

12.07.2009 17:49

Šamajim. Toto je nejnižší nebe hraničící s naším světem. Říká se i něm, že tam sídlí Adam a Eva. Jeho vládnoucím andělem je Gabriel. Nejnižší nebe obsahuje mraky a větry, horní vody, a je domovem dvou set andělů astronomů, kteří dohlížejí na hvězdy. Podle enocha ( 3,1) ,,Jsme přistáli v prvním nebi a tam mim ukázali veliké jezero, u kterého jsem žil. Je to klenotnice sněhu, mraků, rosy a ledu." Dva andělé ho vzali k rychle tekoucí řece a ohni západu, v němž se odráží každý západ slunce. Přišel jsem k té ohnivé řece, v niž oheň teče jako voda, a vlévá se do velkého jezera na západě.

Je pozoruhodné, píše Malcolm Godwin, jak dokonale je tu popsán skutečný pohled z hory Hermon při západu slunce. Každý by odtud hleděl na řeku Orontes, tekouicí na severu, Jrdán na jihu, a dlouhý úsek řeky Leontes, vlévající se na západě do středozémního moře.