Nebe 3

12.07.2009 18:05

Sagun nebo Šechaqim- Andělem vládnoucí tomuto nebi je anahel. Je to rovněž oblast působnosti Azraela, islámského anděla smrti, což odpovídá Enochovu popisu, který umis´tuje peklo do jeho severní výspy. Jiné autority Gehenu umistují také na sever od Ráje, kde neustále hoří temné ohně sopek a nepřetržitě znečiš´tují vzduch a skličují krajinu zimy a ledu tam protéká ohnivá řeka. tady se špatným dostává trestu a muk z rukou andělů.

Jiná verze říká, že je to Rajské nebe, kde božské včely hromadí manu-med. Dva obrovské mlýnské kameny manu melou pro potěšení spravedlivých. Existují tu rozlehlé sady a v nich září tisíce ovocnných stromů, včetně stromu života, kde si Bůh zřímne pokaždé, když přijde na návštěvu.