Nebe 4

12.07.2009 18:15

Zebul nebo Machanon: Vládnoucím knížetem je MichEL. Tady se nachází nebeský Jeruzalém a svatý Chrám s oltářem. Město obklopuje dvanáct bran, a za nima tečou řeky. V řece které teče med se říká Phison, řeka v niž teče mléko Eufrat, kde teče olej Geon, a řeka plná vína Tigris.

Enoch tvrdí, že toto nebe, nikoli třetí, je místem, kde se nachází sady, ovocné stromy a je Ráj. Anděl Rafael Enochovi zde řekl. ,,Tam je strom porozumění. Tvůj praotec a pramáti z něho pojedli, a tak poznali, že jsou nazí. Proto byli ze zahrady vyjnáni. Pokuď jde o tento voňavý strom, žádná lidská ruka se ho nesmí dotknout až do chvíle velkého rozhodování. Tenkrát ON konečně rozhodne, jak dlouhý život má býti"

Ve čtvrtém nebi obíhají zemi slunce a měsíca velké množství hvězd.