Nebe 5

12.07.2009 18:25

Machon: Je to sídlo Boha Árona a andělů pomsty. Nebe bylo stvořeno pro obry Gregory, kteří si zde odpykávají věčné vězení, za to, co prováděli s lidskými dcerami. Enoch píše. ,,Uviděl jsem obrovskou trhlinu v zemi, z nichž vycházely sloupy páry a kouře, ohně se zvedaly do veliké výšea opět klesaly do hlubin. Za onou trhlinou jsem spatřil místo, nad kterýmnebylo vidět nebesa a které vespod nemělo pevnou půdu. Nebyla tam žádná voda a ani žádní ptáci. Archanděl Uriel mi řekl. Na tomto místě budou uvězněni andělé, kteří obcovali se ženami, ti kteří na mnoho způsobů kazí lidi, aby je obětovali démonům"