Nebe 6

12.07.2009 18:32

Zebul nebo Machon: V noci tu vládne Zeul, ve dne Sabat. je to příbytek sedmi fénixů a sedmi cherubů, kteří svými zpěvy vzdávají chválu Pánu. , a také mohutného zástupu zářících, studujících astronomii, čas ale i lidstvo. Enoch píše. ,,A tam jsem uviděl sedm skupin andělů. Velice jasných a zářivých. A jejich tváře zářily jasněji než slunce. Byli skvělí, a všichni vypadali stejně, stejně oblečení" Dále se dozvíme, že andělé mají na starosti sepisování zvířeny a květiny nebesi země, pořizují záznamy o ročních obdobích, stufují řeky, moře, lidstvo.