Osudy duší 2 - Efekt tunelu

17.12.2009 15:11

Obyvatelé starověké mezopotámie věřili po tisíce let, že brány do nebe a z nebe se nacházejí na opačných koncích Mléčné dráhy- a nazývali jej řekou duší. Po smrti, podle nich, musely duše čekat, dokud se neotevře brána souhvězdí Střelce, tedy na podzimní rovnodennost, kdy je den stejně dlouhý jako noc. Podle mnoho hypnóz, které provedllo mnoho lékařů, je pohyb duší ve skutečnosti mnohem jednodušší. Je to tzv tunelový efekt, který proříváme, když opouštíme tento hmotný svět (smrt). Poloha tunelu vzhledem k zemi, je popisován různě. Někteří vidí jeho vchod přímo nad sebou, jiní tvrdí, že než do něj vstoupili, vnesli se vysoko nad Zemi. V každém případě, když duše Zemi opouští je zdržení na jeho okraji zanedbatelné. Teď Vám nabídnu další výpověď nejmenované osoby, která prodělala hypnózu.

H. Nyní opuštíš své tělo. Vidíš, že se vzdaluješ od místa, kde jsi umřel. Popiš, co prožíváš.

Sbjekt. Nejprve bylo velmi jasno, to bylo blízko země. Nyní, kdy vcházím do tunelu, se šeří

H. popiš mi ten tunel

Sbjekt. Je to dutina, nejasný otvor. a na jeho druhém konci, je malý kruh světla.

H. Co se s tebou děje dál?

Sbjekt. Cítím tah. Jemné zatáhnutí, myslím, že mám tímto tunelem projít. jdu. Je stále více světlo, protože zářící kruh přede mnou se zvětšuje, je to jako

H.Ano??

Sbjekt. zvou mne dále

H. Rozšiř kruh světla před sebou, a popiš co je na konci tunelu.

Sbjekt.Světelný kruh se dosti rozšířil, jsem za tunelem. Je tu zamračený jas, světelná mlha, procházím přes ní.

H. Když opouštíš tunel, co vnímáš kromě nejasného vidění?

Sbjekt. Je to takové klidné místo. jsem na místě duchů.

H. Máš nějaké jiné dojmy:

Sbjekt. Myšlenka. Vnímám přítomnost myšlenek, všude, všude kolem sebe.

H. Snaž se co nejvíce uvolnit. nechej své dojmy lehce plynout, a popisuj dále, co se děje.

Sbjekt.Je těžké to vyjádřit slovy. Cítím myšlenky lásky, soudržnosti, vcítění se, jsou spojené s očekáváním. Ano, čekají mě.

H. Máš pocit bezpečí, nebo jsi znepokojený?

Sbjekt.Ne, to nejsem. V tunelu jsem byl spíše dezorientován, ano, cítím se bezpečně, uvědomuji si myšlenky, které ke mně přicházejí. Jsou to myšlenky pomoci a péče. je to zvláštní, ale je tu přímo pochopení toho, kdo jsem a proč tu jsem.

H. Vidíš také něco?

Sbjekt. Ne, jen cítím všude harmonii myšlenek .

H. Vzpomněl jsi mlhu, kterou jsi viděl po opuštění tunelu. Kde jsi. Jsi na obloze nad zemí?

Sbjekt. Ne, to asi ne. Ovšem zdá se, jako bych se vznášel nad oblaky, ale nejsou takové, jaké známe ze země.

H. Vidíš Zemi? Je pod tebou?

Sbjekt. je to možné, ale neviděl jsem jí od okamžiku, kdy jsem vstoupil do tunelu.

H. Vnímáš stále spojení se zemí, třeba skrze jinou dimenzi?

Sbjekt. Ano, asi ano, v mé mysli je země pořád blízko. Pořád se s ní cítím spojený, ale vím, že jsem v jiné dimenzi.

H. Řekneš mi ještě něco o tomto místě?

Sbjekt. Je tmavé, hrozně tmavé. ale stejně jej pomalu opouštím.

Tento subjekt prochází zážitkem smrti. Vstupuje do tunelu, a zatímco je tažendále do duchovního světa, pokračuje jeho duše v klidném přizpůsobování se stavu bez těla. Po počáteční nejistotě, přechází do stavu uklidnění a pohody.

Přechodem tunelem, přešly naše duše vstupní branu do duchovního světa. Te´d si uvědomily, že opravdu nejsou mrtvé, že jen opustily tělo které zemřelo. Duše na vysoké úrovni opouštějí tělo tak rychle, že je pro ně z toho co se zde popisuje rozmazaná skvrna na cestě domů. Jsou to profesionálové, a podle mého je jich na světě málo. Průměrná, nebo začínající, duše nepostupuje tak rychle. Taková duš ´tápe, neví co dál.

Život mezi životy

Osudy Duší - setkání se s přáteli

21.02.2010 00:43
V tomto stádiu přechodu do duchovního světa se obvykle ztrácí pozemská a mentální zátěž duše. Pečlivé uspořádání onoho světa v nís probudí vzpomínku na to, co jsme opustili předtím, než jsme si vybrali fyzickou formu. H. Mohla ses vyrovnat s prostředím v duchovním světě, řekni mi, jak na tebe...

Osudy Duší - setkání

20.02.2010 15:44
H. Co vidíš kolem sebe? Subjekt. Jako bych se kolébal na čistém bílém písku, který se kolem mě pohybuje. Jsem pod obrovským plážovým slunečníkem, který je pomalován jasnými barvami. Všechny vypadají jako pára, ale přesto drží dohromady. H. je tam ještě něco? potkal jsi ještě...

Dále za tunelem 2 + rozbor

17.02.2010 00:00
H. Vidíš jasně, co je za východem tunelu? Subjekt. Stále procházím přes okolní zpěněná oblaka H. Projdi jimi, a řekni, co vidíš Subjekt. Je to obrovský prostor. Takový zářivý a čistý. Dokonce příjemně voní.Dívám se na nádherný ledový palác H. pokračuj Subjekt. Je to úžasné. Podobá se to zářícímu a...

Michael newton - Život mezi životy

23.12.2009 15:08
Série knih Michala Newtona přináší detailní a systematický popis duchovního světa, posmrtných stavů a existence duší v období mezi pozemskými životy. Je to dílo naprosto ojedinelé, komplexností i inteligentní formou. Vychází z dlouholetého zpracování výpovědi velkého množství lidí v hluboké...

Osudy duší 3 - Dále za tunelem

18.12.2009 15:12
Většina subjektů Michala Newtonna popisuje, že jakmile opustí tunel, vidí vše velmi nejasně. Michal si myslí, že je to způsobené hustotou nejbližší astrální roviny, která obklopuje zemi, jež teozofové nazývají kamaška. Nyní  se podívejme na další zpověď v hypnóze. Podává ho subjekt, který...

Osudy duší 2 - Efekt tunelu

17.12.2009 15:11
Obyvatelé starověké mezopotámie věřili po tisíce let, že brány do nebe a z nebe se nacházejí na opačných koncích Mléčné dráhy- a nazývali jej řekou duší. Po smrti, podle nich, musely duše čekat, dokud se neotevře brána souhvězdí Střelce, tedy na podzimní rovnodennost, kdy je den stejně dlouhý jako...

Osudy duší 1

20.11.2009 15:10
Pokud by smrt byla koncem všeho kolem nás, byl by život sám o sobě nesmyslný. A jestliže opravdu máme duši kam tedy odchází po smrti, Opravdu existuje místo v blízkosti našeho fyzického vesmíru podobné nebi, které je plné inteligentních bytostí? A jak to místo vypadá? Co děláme,když se na...