Pátraní po Ráji 2

07.07.2009 23:39

Ted vám předložím tři různé výklady možné zeměpisné lokalizace zahrady Eden.Walter Jorgen Langbein studoval evangelickou teologii v Erlangenu.Specializoval se na překlady z hebrejštiny biblických textů.Ve svých článcích razí vskutku odvážnou teorii ,že v bibli se nevypráví o stvoření světa,ale o výzkumné stanici umístěné pod vodní hladinou.Nejprve se Elohim vznášeli nad vodami,cituje Langbein hebrejský originál první kapitoly Genesis.Doslova se tam hovoří o šumu Elohim nebo o supění Elohim.Podle Langbeina by se mohlo jednat o popis zvuků zvířené mořské hladiny,vyvolaných vesmírnou lodí.Poté se Elohim postarali o světlo I řekl Bůh bude světlo-a bylo světlo Následovalo vytvoření oblohy I řekl Bůh Bud klemba uprostřed vod a odděluj vody od vod!Učinil klenbu a oddělil vody pod klenbou od vod nad klenbou Gen 1,6-7.Langebein tento děj komentuje takto:Ona obloha je v biblickém textu pouze zmíněna,ne přesněji popsána.Podle nich byla obloha průhledná,vytvořena z extrémně pevného materiálu.Silná byla pouhé tři palce.Vytvrzena byla silou ohně,aby unesla vodní masy,které na ní spočívaly.Není pochyb,Langbein postupuje přesně podle biblického textu,který říká,že klenba odděluje vody pod klenbou a vody nad klenbou.Nakonec nahromadili Elohim vody pod klenbou na jedno místo a tam vzniklo moře.Zbývající vodní masy byly z klenby vytlačeny.Vzápětí vytvořili Elohim v podvodním světě rostliny a stromy.Langbeinův výklad může někoho šokovat,ale nezapomínejme,že se přesně drží hebrejského textu.Duch boží(vesmírní koráb)se vznášel nad vodami,bylo vytvořeno světlo,na mořském dně vznikla pevná,průhledná klenba(kopule).Pod ní byla zřízena stanice se zvířaty,rostlinami,vodou-prostě podmořského pracoviště,ideálně vybavené pro biologické experimenty-ke stvoření člověka.

Zcela jinou teorii nabízí francouzský Robert Charroux.Domnívá se,že nalezl stanoviště bývalého ráje ve starých kronikách,které lokalizují zahradu Eden na nejvzdálenější hranice na západě,na nejvyšší horu světa.Charroux píše Staří kronikáři pokládali zemi za plochý útvar,který je obklopen vysokou zdí,nad níž se klene nebeská bánˇ Kosmas Indikopleustes tvrdí,že se na severním polu nachází vysoké pohoří,kolem něhož se otáčí slunce,měsíc a hvězdy.Pokud se mezi slunce nebo měsíc a zemí dostane ono pohoří,nastává zatmění.Podle lidových legend se v tomto pohoří nalézá pozemský ráj Eden , který odpovídá bájeslovným zemím Thule a Hyperborea.Charroux kromě jiného,upozorňuje i na to , že Čínané pokládají severní pol za středobod veškerého vědění.

Další teolog Holger Kersten ve své knize Ježíš žil v Indii píše,že se Kašmír jeví jako jediná zahrada Eden.Kersten dospěl k závěru,že biblická ráj se nacházel v oblasti severoindické provincie Kašmír,kde se prý odehrálo i Mojžíšovo čtyřicetileté putování do země zaslíbené.Kašmír znamená v místním jazyce Ráj uvádí Kersten.Z Edenu vychází řeka,aby napájela zahradu,a dál se rozděluje na čtyři toky.Podle Kerstena nelze podle těchto údajů v Genesis usuzovat,že se zde hovoří é Mezopotámii,protože tam tečou pouze dvě řeky.Naopak v severní Indii se do řeky Indu vlévá dokonce pět velkých toků pramenících ve stejné spádové oblasti a dávajících krajině jméno Země pěti řek(Punjab).-a dále.Noemovi potomci a oblasti v niž se usídlili ,jsou vyjmenovaný v 10 kapitole Genesis,kde se píše a jejich hranice sahaly až k Leše.Leša se podobá slovu Lhasa(hlavní město Tibetu).Teolog Kersten si je jist , že Kažmír je onou zaslíbenou zemí,kterou Mojžíš se svými stoupenci hledal.Navíc zde objevili archeologové stopy po civilizace staré 50 000 let..