Pekelná šlechta

11.07.2009 22:02

Tito temní andělé pocházejí z ostatních devíti andělských kůrů. Jejich pád do temnot zapříčinil buďto hřích nebo drzá pýcha. V této skupině platí, že čím vyšší byla původní pozice příslušného jedince na nebesích, tím hlubčí byl pád.

 Baal-Berit: Bývalý kníže cherubů a nyní velekněz a mistr všech pekelných andělů. Vystupuje vždy jako sygnatář úmluv mezi smrtelníky a démony.

Duma: Tenhle anděl smrtelného ticha je podle Zoharu hlavou všech knížat a démonů v Gehenně a ochráncem Egypta v době, kdy odtamtud prchali židé.

Sariel: Údajně je to nebeský archanděl, ale většina znalců se shoduje v tom že spoustu času tráví v pekle. K jeho vyhnání došlo následkem přílišného nadšení pro měsíc. Naučil kanaánské kněžky znát jednotlivé fáze, což jim pomohlo ovlivnovat kouzlem zemi. měsíc ani Kanaánské kněžky nemá žárlivý židovský Bůh zrovna v oblibě, a tak se Sariel, ještě než ho z nebes svrhli, nenápadně a elegantně vzdálil.

Mefistofeles: Ten který nenávidí světlo, nebo také podvodní ničitel. Tento velký kníže byl kdysi archandělem na nebesích, a dokonce i po svém pádu, když se stal zlým, smí občas předstoupit před stvořitele. Někdy bývá mylně ztotožńován se Satanem. Má zdvořilé a uhlazené chování, mrštný jazyk, prý poněkud lítostivý pohled na život.

Rofocale: Podle spisu Grande Grimoire je Lucifer Rofocale ministerským předsedou celého pekla.

Meririm: Kníže vzdušné noci. O tento titul se hrdě dělí s Luciferem. Nedsal mu nikdo menší, než sám svatý Pavel. Podle zjevení je Meririm tím pekelnákem, který má poškodit v době apokalypsy, zemi i oceány.

Rahab: Násilník. Původně byl knížetem praoceánů. Všemohoucímu však způsobil nemálo problémů. Na počátku stvoření Rahabovi Bůh poručil, aby oddělil vody. Když Rahab odmítl, Bůh ho zníčil. Potom byl znovu vzkříšen z mrtvých. a Rahab se rozhodl pomáhat egyptskému faraonovi o zabránění židům, přebrodit Rudé moře. Všemohoucí dal znovu najevo svojí nelibost, a zníčil ho podruhé. Ale buďto se svědci mýlili, nebo je Rahab dosti odolný jedinec, protože křesťané prohlašují, že žije, a daří se mu dobře.

Andělé trestající

  • Duma
  • Ksiel: trestá národy bičem a ojněm
  • Lahatiel: trestající anděl, vládnoucí branám smrti
  • Šaftiel: Pán stínu smrti soudce boží
  • Makkiel: Rána Boží
  • Chitriel: Melta Boží
  • Puriel: Ohnivý nelítostní anděl Boží, který prý zkouší a mučí duše.