Postava Krista v gnozi

04.05.2011 10:45

Gnostická nauka o spasiteli vznikla zjevně nezávisle na křesťanství. Zároveň však postava Krista v mnoha systémech, respektivě spisech,  vystupuje. Z rozličných výzkimů na základě nových textů se značnou jistotou vyplývá, že v mnoha případech byl Kristus teprve sekundárně vsazen do kontextu (například v Tajné Knize Janově) Docházelo k tomu jednal tak, že spis byl vykládán jako zjevení vyvýšeného Krista učedníkům, za použití dialogického schématu, podle něhož se většinou nevědoucí učedníci nechali od svého Pána poučovat prostřednictvím otázek ohledně tajemství gnostických nauk, jednal ztotožněním postavy Krista s jednou nejvzěšenějších bytostí světla, v první řadě se synem prvotního Otce, jenž je zároveň prvním zjevitelem nebo spasitelem, to znamená, že Kristus se stal důležitým článkem gnostického plérómatu a soteriologie.

Pokračování článku zde

V sekci Gnostici