Pozemský Ježíš jako zjevovatel

28.05.2011 12:13

Ježíš je podle Gnoze především zjevovatel gnostické moudrosti, většinou v podobě tajných tradic, jež, častokrát prostřednictvím priveligovaných učedníků, jako byl Petr, Jakub, Jan nebo Tomáš, předává svým vyvoleným nebo zjevuje formou odpovědí na jejich otázky. Oblíbeným časem takových zjeveních je 40 dní mezi vzkříšením a ( konečným ) nanebevstoupení, užívá se však i jiných událostí z Ježíšova života, například scény proměnění. Konečně podle několika spisů, například Tajné knihy Janovy, se nebeský Kristus zjevil ve vidění jednomu z učedníku a sdělil mu obsah příslušného spisu. Fantazie této apokryfní, tj skryté, literatury nezná hranic. Slouží k potvrzení gnostistické nauky jako pravého křesťanství  vůči nároků většinové Církve. Tomášovo Evangelium přináší v gnostickém výkladu starou látku obsahující Ježíšovy výroky a podobenství a připojuje příslušnou látku novou. Nadpis stručně vyjadřuje nárok a zaslíbení.

Pokračování článku klik zde

v sekci Gnostici zde klik