Proč si nepamatujeme minulé životy?

11.12.2009 12:48

Předpokládám, že tento blog již nějakou dobu čtete. Tak malé shrnutí ve zkratce. Existují tři úrovné mysli. Hrubá, jemná  a velmi jemná. Tou velmi jemnou je jasné, ovšem pro hmotné oči neviditelné, světlo. Jemnými úrovněmi mysli jsou ty, kterými procházíme po prožitku jasného světla, v průběhu procesu rozpouštění při umírání. A jak od sebe rozlišujeme tyto tři úrovně mysli? Hrubou úrovni mysli jsou hmotné smyslové vjemy. Jemná úroveň odkazuje k tomu, co se technicky říká osmdesát mentálních formací ( v anskrtu sanskára) To je obtížné vysvětlit, proto si odklikněte červené slůvko sanskára. Jejich první třída vyjadřuje prožitkový aspekt procesu rozpouštění, který se ukazuje v době smrti. Zahrnuje negativní emoce, jako je například touha, vztek, nenávist, a tak dále, tedy nečistoty mysli (kléša) V této druhé kategorii v jemné mysli je zahrnuto šest základních nečistot mysli. Protože je to složité, nebudu se tu o tom více rozepisovat, kdo se zajímá o buddhismus ví, ti ostatní už asi stejně dávno přestali číst. Popožeňme se tedy dál, ke vzpomínkám. Proč si nepamatujeme minulé životy? Při umírání existují čtyři hlavní fáze rozpuštění mysli. A  z těchto čtyř fází rozpuštění jsou ty počáteční hrubčí povahy, než ty pozdější. proto také, když se různé emoce objeví, a projeví se tak čtyři fáze rozpuštění, které mají nastat, liší se také v tom, že ty hrubčí vyžadují více pohybu energieStejně, jako se v průběhu procesu rozpouštění projevuje rozdíl v jemnosti, existuje také rozdíl v energii, která je přenašečem, možná lépe řečeno nosičem, vědomí. Hrubé, například touha po něčem či silná averze vuči něčemu či někomu, tedy takové, které vyžadují z naší strany velmi silnou emoci, se pojí s prvními dvěma fázemi. Ty, které jsou neutrální, se váží ke třetí fázi, kterou nazýváme ,,skoro dovršení".

první čtyři fáze

 1, Objevení

 2, Vzestup

 3, skoro dovršení

 4, Dovršení

Takže, když procházíme první fází jemného rozpuštění, tedy fází objevení, jsou karmická spojení mezi naším tělem a hrubými úrovněmi vědomí již přerušena. Naše fyzické tělo už dál nemůže fungovat jao základna pro hrubou úroveń mysle. Klinicky řečeno, je tedy člověk mrtev. Karmické spojení je přerušeno. Vzpomínky, které jsou založeny na hrubší úrovně mysli, jsou pryč. Ale jemnější paměť zůstává a pokračuje s vědomím dále. Člověk si nepamatuje vzpomínky z minulého života. Někteří jedinci však dokážou silou meditace přenést hrubčí úroveń mysli na jemnější, a tím si vzpomenout na minulé životy.

Možná složité, ale přiom velmi jednoduché vysvětlení, proč si nepamatujeme minulé životy.