Role sebepoznání

15.11.2010 18:34

Gnoze je náboženstvím spásy. Představou o tom mohly zprostřetkovat kosmologické a antropogonické nauky. samo slovo GNOZE má přednostně soteriologický význam, a vyjadřuje v sobě již zřetelné pochopení spásy. Je to akt sebepoznání, jimž začíná osvobození ze situace, v nichž se člověk nachází, a jenž je zárukou spásy. Známý delfský výrok ,,poznej sám sebe" je z tohoto důvodu oblíben i v gnózi a byl mnoha způsoby použit především v hermeticko - gnostických textech.

Pokračování článku zde

v tématu gnoze zde