S vesmírem vznikl život. Jak?

20.12.2009 12:51

V minulém článku jsem psal o vzniku vesmíru, jako, kdyby se skládal pouze z neživé hmoty a energie. Výsledkem toho všeho je vznik galaxií, černých děr, hvězd, planet a stamiliónů divokých vesmírních částic. Nicméně, pořád je zde otázka, kde se vzalo, či z čeho vzniklo, vědomí. V představách buddhistů, je například myšlenka, podle níž je vytváření konkretního vesmírného systému, úzce spojeno s karmikými sklony vnímajících bytostí. Řečeno moderním jazykem, buddhistickou kosmologii, lze chápat jako nauku, podle níž se planety utvářejí takovým způsobem, aby to umožnilo evoluci vnímajících bytostí do podoby bezpočtu druhů, které žijí na dnešní Zemi.

Pokud se ale nyní odvolávám na karmu, netvrdím, že podle buddhizmu se vše odehrává na základě karmy. Dalajláma k tomuto tématu řekl. ,,Musíme rozlišovat mezi tím, když věci fungují na základě přírodního zákona příčinnosti, a mezi karmickým zákonem, podle nějž každý záměrný čin přinese své plody. Pokud někdo v lese rozdělá oheń, od kterého chytí suché větve, což povede k lesnímu požáru, pak samotný fakt, že jakmile stromy vzplanou, shoří a promnění se v uhlíky a dým, představuje fungování zákonů příčinnosti založeného na podstatě ohně a hořlavých látek. karmická příčinnost je nicméně obsažena v existenci vnímající bytosti, která se rozhodla založit oheń, a zapomněla uhasit."

Já osobně si představuji, že karma vstupuje do tohoto světa ve dvou momentech. Když se vesmír vyvine do stavu, kdy může podpořit život vnímajících bytostí, začne se jeho osud proplétat s karmou bytostí, jež ho obývají. Schopnost rozeznat přesně, kdy se karma protínás přirozeným zákonem klauzulity, je opravdu složité. Tvrdí se, že toto ví jedině Buddha. Tedy podle první myšlenky, vznikají veškeré vesmírné systémy spolu s bytostmi, jež je obývají, na základě karmy. Druhý názor naopak hlásá, že existuje přirozený proces příčiny a následků, který se jednoduše odvíjí.

Vzniká mnoho dotazů. Co bylo před velkým třeskem? Proč se naše planeta vyvinula tak, aby umožnila vznik života? Jaký je vztah mezi vesmírem a bytostmi, jež v něm vznikly? Vědci nejspíše řeknou, že tyto otázky jsou nesmyslné. No, nevím.