Satanův pád a legendy

12.07.2009 22:43

Přidal jsem Satanův pád, celou historii všech sedmi kegend pádu. Celý vývoj, polemizace s Biblí, připomenutí Enochiánských spisů. Dále popis Enochiána o sedmero nebesích a jako dodatek jsem přihodil sedmero zemí, což někteří přisuzují k sedmero planetám. Nabídky najdete v pravém sloupci.