Spasitel Sét v Evangeliu Egypťanů

05.01.2011 12:38

Jakým způsobem se spasitel Sét stará o své pokolení na zemi, aby je ochránil, vypráví ,,Evangelium Egypťanů" pocházející z gnostické školy. ,,Tu viděl velký Sét působení ´dábla ( diabolos ) jeho mnohotvárnost a jeho plány, jež měly postihnout jeho nepomíjející, nepohnutelný rod, pronásledování prostřednictvím jeho ( ďáblových ) sil a andělů a jejich omyl ( plané ) Viděl jak se s tím osmělili jednat proti sobě samým....... A vyprosil pro své pokolení strážce.

Pokračování článku zde klik

v sekci zde klik