Spasitel v Tajné knize Janově

03.02.2011 10:45

Pokračování - O trojím sestupu postavy spasitele, jenž je označován jako prozřetelnost (pronoia) a byl ztotožněn s Kristem, mluví Tajná kniha Janova. Kniha zároveň ukatuje, jakým způsobem gnoze pojímá jako cestu do temnoty, chaosu, podsvětí, jak je tento svět popisován. Viz min. článek. Spasitel přitom zustává nejdříve mocnostmi nepoznán. Tento motiv skrytosti náleží k typickým znakům gnostických mýtů o spasiteli a asetkáme se s ním ještě častěji. Otřes vyvolaný příchodem spasitele zachvátí celý kosmos, neboť se jedná o vlomení jiného světa do prostoru uzavřeného osudem.

Pokračování článku zde

v sekci gostici zde