Spasitel ve spisu Protennoida

24.03.2011 00:19

Málo známý spis z Nag Hammádí s názvem Proteannoia ve třech tvarech, pochází patrně z kodexu ztraceného již v pozdní antice. Ve třech častech - v nauce o zjevení (epifanie) - je formou učení o trojjedinosti rozvíjena kosmologická a soteriologická role personifikované první Myšlenky prvotního Otce. V trojím zjevení o postavě Otce, Matky, ( nebo Ženy) a syna ,,zní spásné volání na třech místech pobytu. Zatímco Matka reprezentuje samotnou první Myšlenku, je nazývaná mimo jiné též Barbeló, je Syn slovem (LOGOS) vznikl z jejího volání, a pokračuje v jejím díle jako konečné zjevení ( při posledním přepracování spisu byl spojen s postavou Krista) V pozadí Protennoie stojí dále spisy božstva veškerenstva. Vzpomeňme na postavu Moudrosti.

Číst článek dále

v sekci gnostici