Společenství,kult a postoje

08.05.2012 17:16

Gnoze sama sebe nechápe jen jako nauku, nýbrž rovněž jako zvláštní spolčenství lidí s určitými postoji. S tímto aspektem jsou herezeologové více či méně obeznámeni díky velkému množství sekt, jejiž jména určovali podle určitých charakteristických znaků, podle jejich zakladatelů, atd. (srv. citát Klémenta Alexandrijského), nebo jejiž jména mají původ v sebeoznačení právě těchto sekt ) což nelze v jednotlivostech vždy dokázat )