Správné spoléhání

30.08.2015 17:58

Bible nám praví ( Jan 3:27) ,,Nemůžeť člověk vzíti ničeho, leč by jemu dáno bylo z nebe" A Pavel píše ke Korintským ( ll. Korintským 3:5) ,,Ne, že bychom dostateční byli mysliti něco sami z sebe, jakožto sami z sebe, ale dostatečnost naše z Boh jest. Z toho jest zřejmé, že učení Bible nás žádá, abychom zhlíželi zcela k Bohu pro svou všechnu hojnost. Pak vzniká otázka, jak to můžeme učiniti? Jak můžeme hleděti k Bohu, který jest Duch, aby splnil všechny naše potřeby, aniž bychom nejprve záviseli na hmotě, hmotných podmínkách nebo na svém bližním? Tato otázka je plně zodpověděna v Křesťanské Vědě. Její objevitelka a zakladatelka Mary Baker Eddy napsala v učebnici ,,Věda zdraví s Klíčem k Písmu" na straně 200 . Život jes, a byl vždy nezávislý na hmotě. Neboť Život je Bůh a člověk je Boží idea neutvořena hmotně, ale duchovně a nepodrobena rozkladu a prachu. V této pravdě shledáváme, že člověk je závislý výhradně na Bohu, zrcadlí Boha, dobeo: je ideou, tedy vyjádřením Boha, tedy vše co člověk je a má, pochází od Boha.
Tento duchovní smysl pravého bytí člověka je vyjádřen v té samé knize na jiném místě ( str 517-518) Božská láska žehná svým vlastním ideám, a způsobuje, že se rozmnožuje - aby projevily Jeho moc. Člověk není stvořen, aby vzdělával půdu. Jeho rodné právo je panství, nikoliv poddanství. Je pánem věření v Zem i nebe, sám poddán jedině svému tvůrci. To je věda bytí.  Z toho plyne, že ve skutečnosti člověk není hříčkou okolností, ale má  vládu nad sým vlastním pojmem bytí, nad svými sociálními, finančními, obchodními a všeobecnými stavy. Kristus Ježíš nám ukázal, že tato nadvláda může být ptokázaná.
Prvním nurným krokem je uznání, že Bůh jest vše ve všem, a člověk je jeho podoba - jeho ida. Musíme rozuměti, že ideje Boha, Ducha, nejsou závislé na druhých, aby měli život a bytí, ačkoliv se sjednocují k vyjadřování slávy Boží. Jeden paprsek slunce není závislý na jiných paprscích, aby měl světlo a teplo, ale na svém zřídle, slunci, ačkoliv každý paprsek se spojuje s druhým, aby přinesl sluneční světlo zemi. Zdá se nesnadné, ano snad nemožné, spoléhati výhradně na Boha, aby dostatek a vláda nad všemi, okolnostmi byly získány? Je zaznamenáno plno případu podobných tomu následujícímu, který dokazuje takovou možnost. Jistý mladý muž, student KV, cítil potřebu rozvoje ve svém povolání účetního,a ztrávil každý den dvě hodiny v čítárně KV studování, aby zjistil a dozvěděl se více o Bohu. Výsledkem bylo, že ačkoliv byl bez peněžního kapitálu, založil brzo svůj vlastní obchod, a jeho denní potřeby byly tím ukojeny. Poznal, že jeho kapitál pozustával z duchovních idejí vyjadřující Boha a že on nebyl závislým na hmotných podmínkách. Shledal, že hmotné podmínky byly zlepšeny v poměru v jakém jeho porozumění vzrostlo a jak je prakticky používal ve svém denním životě.
Paní Eddy mluví o příčinách takových průkazů, jako je uvedený ve své knize ,,Smíšené spisy" kde na straně 307 praví.  ,,Bůh dává Vám své duchovní idejea ony zase dávají Vám své denní potřeby. Tedy není to původně uhlí, peníze, elektřina atd, atedy hmotné potřeby, ale duchovní potřeby. Ať tu není nedorozumění. KV neučí, že máme být bez potravy, šatstva tepla atd, prohlašuje však, že v poměru, v jakém posloucháme připomenutí Krista ( Matouš 6:33) ,,Hledejte nejprve královstí Božího a spravedlnosti jeho" - důsledek,, a toto vše bude Vám přidáno" důsledek s dostaví.